REKLAMA
MCC, Centrum Medyczne MCC

Marcowa lista refundacyjna: Ministerstwo jednak wprowadza zmiany w programie lekowym

20 lutego wieczorem ukazało się Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Zawarte w opublikowanym 20 lutego obwieszczeniu zmiany wejdą w życie od 1 marca, choć pewnie na część z zakresie programów lekowych pacjenci jeszcze chwilę poczekają. Obwieszczenie liczy 1760 stron.

Obwieszczenie refundacyjne obowiązujące od 1 marca 2023 roku (nr 68), w porównaniu do obwieszczenia 67 zawiera następujące zmiany:

  1. W związku z wydaniem pozytywnych decyzji o objęciu refundacją ogółem do wykazu zostały dodane 92 produkty bądź nowe wskazania.
  2. Dla 97 produktów wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu (od 0,02 zł do 3 896,40 zł).
  3. Dla 67 produktów podwyższono urzędowe ceny zbytu (od 0,38 zł do 2 160,00 zł).
  4. Dla 328 pozycji w obwieszczeniu spadnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 452,70 zł).
  5. Dla 601 pozycji w obwieszczeniu wzrośnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 196,80 zł).
  6. Dla 385 produktów ulegną obniżeniu ceny detaliczne brutto (od 0,01 zł do 4 140,02 zł).
  7. Dla 180 produktów wzrosną ceny detaliczne brutto (od 0,01 zł do 45,55 zł).
  8. W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub odmową refundacji na kolejny okres w obwieszczeniu nie znajdzie się 36 produktów bądź wskazań figurujących w poprzednim obwieszczeniu.

Brak zmian w programie lekowym w pierwotnej wersji projektu

Przypominamy, że w projekt Obwieszczenia opublikowany 15 lutego nie zawierał planowanych zmian w programie leczenia raka gruczołu krokowego, gdyż, jak czytaliśmy w komunikacie do obwieszczenia „Pomimo przygotowania przez Ministerstwo Zdrowia kompleksowej zmiany programu lekowego B.56. Leczenie chorych na opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10: C61) wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom pacjentów oraz klinicystów, powyższe zmiany nie zostaną wprowadzone na marcowe Obwieszczenie Ministra Zdrowia z powodu braku zgód firm Astellas Pharma Sp. z o.o. – podmiotu odpowiedzialnego dla  leku Xtandi (enzalutamid) oraz Janssen-Cilag Polska sp. z o.o. – podmiotu odpowiedzialnego dla leku Erleada (apalutamid)”

Mając na uwadze, że Ministerstwo Zdrowia warunkowało wejście w życie wszystkich, w tym tych pozytywnych dla pacjentów, zmian w kształcie programu lekowego leczenia raka prostaty, od pełnej akceptacji jego nowej treści przez podmioty odpowiedzialne, firmy postanowiły wyrazić zgodę na propozycję programu. Jak czytamy w oświadczeniu firmy Astellas „Podtrzymujemy jednak nasze stanowisko dotyczące ograniczeń programu lekowego w jego nowym kształcie oraz pragniemy podkreślić, że proponowane nowe zapisy kryteriów wyłączenia stoją w sprzeczności do tych opracowanych przez ekspertów klinicznych i pozytywnie ocenionych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w grudniu 2022 r.”

Jakie zmiany w programie lekowym B.56.?

W Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 marca 2023 r. tym razem znalazły się zmiany w programie lekowym B.56.

Zasadniczą zmianą w programie lekowym jest kompleksowe uwzględnienie wszystkich opcji leczenia w ramach jednego programu lekowego, czego efektem, jest zmiana jego nazwy z „B.56. Leczenie chorych na opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10: C61)” na „B.56. Leczenie chorych na raka gruczołu krokowego (ICD-10: C61)”. Zmiana ta obejmuje uwzględnienie refundowanych już w ramach obecnego programu opcji terapeutycznych, jak również nowych możliwości terapeutycznych znajdujących się w procesie refundacyjnym (tj. apalutamid w mHSPC oraz kabazytaksel, olaparyb w mCRPC).

Dokonano również zmiany kategorii dostępności refundacyjnej dla octanu abirateronu z programu lekowego „B.56 Leczenie chorych na raka gruczołu krokowego (ICD-10: C61)” do katalogów chemioterapii C.87.a i C.87.b.

Źródło: www.cowzdrowiu.pl

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 marca 2023 r.

Oświadczenie firmy Astellas

Skip to content