REKLAMA
poradniki dla pacjentów, książka, publikacja, Poradnik dla pacjentek ginekologicznych, NTM, OAB, ginekologia, układ moczowo-płciowyporadniki dla pacjentów, książka, publikacja, Poradnik dla pacjentów urologicznych, ntm, urologia, układ moczowo-płciowy

Rodzaje NTM

Wysiłkowe nietrzymanie moczu

Wysiłkowe nietrzymanie moczu – mimowolny wyciek moczu następujący podczas wykonywania czynności, które powodują wzrost ciśnienia śródbrzusznego (np. podczas wysiłku fizycznego, kichania czy kaszlu). Zwykle następuje bez zwiększenia ilości mikcji w ciągu dnia i nocy. W przypadku oceny częstotliwości występowania konkretnego typu NTM wśród kobiet, badania pozwoliły wykazać, że wysiłkowe nietrzymanie moczu jest najczęstszym podtypem. Niekiedy stanowi około połowę wszystkich przypadków nietrzymania moczu u tej płci.

Nietrzymanie moczu z parcia/naglące nietrzymanie moczu

Nietrzymanie moczu z parcia/naglące nietrzymanie moczu – występowanie naglących parć oraz częstomoczu dziennego i nocnego z nietrzymaniem moczu, przy braku miejscowych czynników, które tłumaczyłyby powstawanie takich objawów. W przypadku oceny częstotliwości występowania konkretnego typu NTM wśród mężczyzn, badania pozwoliły wykazać, że nietrzymanie moczu z parcia jest najczęstszym podtypem. Stanowi ponad połowę wszystkich przypadków nietrzymania moczu u tej płci.    

NTM z parcia jest jednym z objawów pęcherza nadaktywnego (OAB), w polskiej terminologii określanego również jako zespół pęcherza nadreaktywnego, któremu towarzyszy konieczność pilnego oddania moczu. Osoby cierpiące na to schorzenie czasami nie są w stanie dotrzeć do toalety i popuszczają mocz wcześniej. Charakteryzuje się oddawaniem moczu w nocy oraz częstomoczem dziennym i nagłą potrzebą oddania moczu. Rozróżniamy dwa rodzaje OAB: mokry (ang. wet) i suchy (ang. dry).

Mieszane nietrzymanie moczu

Mieszane nietrzymanie moczu – jest kombinacją dwóch wyżej wymienionych typów nietrzymania moczu. Według statystyk mieszanie nietrzymanie moczu jest drugim rodzajem nietrzymania moczu pod względem częstotliwości występowania zarówno u kobiet jak i mężczyzn. 

Inne rodzaje nietrzymania moczu

Nietrzymanie moczu z przepełnienia – charakteryzuje się stałym lub okresowym wyciekiem moczu (może występować ból) spowodowanym upośledzoną kurczliwością wypieracza. Prowadzi ona do nadmiernego wypełniania pęcherza moczowego.

Pozazwieraczowe nietrzymanie moczu – wyciek moczu przez inne otwory niż ujście zewnętrzne cewki moczowej np. przez przetoki.

Moczenie nocne (poliuria nocna) wyciek moczu podczas snu, który potrafi przetrwać od okresu dziecięcego. Może polegać na popuszczaniu lub na całkowitym opróżnieniu pęcherza. W ciągu dnia zazwyczaj mechanizm trzymania moczu funkcjonuje prawidłowo. Poliuria nocna (inaczej zwana wielomoczem) często wiąże się nokturią, czyli budzeniem się w nocy z potrzeby oddania moczu.

Ciągłe nietrzymanie moczu/ciągłe gubienie moczu – objaw polegający na stałym wycieku moczu.

Nietrzymanie moczu podczas zmieniania postawy/pozycji (lub też zależne od zmiany pozycji) – gubienie moczu spowodowane zmianą pozycji.

Nietrzymanie moczu związane z aktywnością seksualną występujące podczas stosunku lub też po nim.

Ukryte (maskowane) nietrzymanie moczu – objawy pojawiające się najczęściej dopiero po zabiegach.

Niesklasyfikowane nietrzymanie moczu/utrata moczu bez określonej przyczyny – na podstawie objawów nie może być zakwalifikowane do żadnej z powyższych kategorii. 

REKLAMA
Skip to content