REKLAMA
MCC, Centrum Medyczne MCC

Organizacje pacjenckie

Poniżej prezentujemy listę organizacji pacjenckich, w których uzyskasz wsparcie.

Stowarzyszenie Osób z nietrzymaniem moczu „UroConti”

Stowarzyszenie UroConti, UroConti, Stowarzyszenie Osób z NTM

Stowarzyszenie Osób z nietrzymaniem moczu „UroConti” zrzesza osoby z chorobami układu moczowo-płciowego.

„UroConti” istnieje od kwietnia 2007 roku. Jest organizacją pożytku publicznego non-profit założoną przez grupę osób chcących pomóc sobie i innym pacjentom.
Celem organizacji jest działanie ukierunkowane na popularyzację wiedzy z zakresu: profilaktyki, diagnostyki, leczenia oraz higieny związanych z dysfunkcjami w obszarze dna miednicy, a także poszerzenie dostępu do nowoczesnych terapii oraz zaopatrzenia  w środki pomocnicze.  
Zachęcamy do odwiedzania strony Stowarzyszenia: www.uroconti.pl.

Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym”

Koalicja Na pomoc niesamodzielnym

Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym” jest związkiem stowarzyszeń. Reprezentuje ponad 500 organizacji, instytucji oraz osób działających na rzecz niesamodzielnych i przewlekle chorych.
Od początku swojego istnienia (2014 rok) działa na rzecz zainicjowania systemowych zmian w opiece nad osobami niesamodzielnymi. Działa też na rzecz rozwoju i profesjonalizacji środowiskowego wsparcia.

Celem działań Koalicji jest stałe dążenie do poprawy jakości życia osób niesamodzielnych. Przez niesamodzielność należy rozumieć utratę niezależności fizycznej, psychicznej lub ograniczenie w codziennych czynnościach życiowych przez długotrwałe leczenie spowodowane przewlekłą chorobą.

Promuje także rozwiązania ukierunkowane na samodzielność oraz bezpieczeństwo funkcjonalne osób niesamodzielnych i ich opiekunów.
Więcej informacji uzyskać można na oficjalnej stronie: www.niesamodzielnym.pl.

Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO

Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO działa od roku 1987. Organizacja jest zrzeszona w Europejskim (EOA) oraz Światowym Stowarzyszeniu Stomijnym (IOA). Reprezentujemy około 60.000 pacjentów ze stomią w Polsce.  Obecnie działa 20 Oddziałów Regionalnych POL-ILKO. Nadrzędnym celem Towarzystwa jest działanie na rzecz osób z wyłonioną stomią – organizowanie spotkań, edukacja pacjentów, współpraca ze środowiskiem medycznym oraz reprezentacja pacjentów w kontaktach z instytucjami rządowymi oraz samorządowymi.
Nasze działania są skierowane przede wszystkim na przełamywanie tabu, którym
w naszym kraju jest ciągle rak jelita grubego, profilaktyka tego schorzenia oraz stomia i życie codzienne osób ze stomią. Staramy się organizować środowisko stomijne oraz przełamywać stereotypy tak wśród samych stomików, jak i całego społeczeństwa.
Strona internetowa: www.polilko.pl.
Fanpage: https://www.facebook.com/polilko.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków powstało w 1981 roku z inicjatywy osób chorych na cukrzycę. Obecnie liczy blisko 350 oddziałów i kół na terenie całego kraju, zrzeszających w sumie około 60 000 pacjentów.
Stowarzyszenie zajmuje się bezpośrednią pracą z diabetykami i ich rodzinami w zakresie udzielania im szeroko pojętej pomocy (przede wszystkim edukacji diabetologicznej), jak również propagowaniem świadomości cukrzycy w społeczeństwie oraz reprezentacją diabetyków przed władzami państwowymi i zabieganiem o jak najlepsze warunki i dostępność do leczenia.
Więcej informacji na stronie: www.diabetyk.org.pl.

Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością

Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością, logo, KRON

Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością inicjuje, opiniuje i uczestniczy w pracach legislacyjnych nad projektami ustaw mającymi wpływ na sytuację osób z niepełnosprawnością.

Prowadzi działalność edukacyjną i informacyjną dla osób z niepełnosprawnością oraz społeczeństwa. Koalicja zajmuje się rozpoznawaniem potrzeb osób z niepełnosprawnością, reprezentowaniem polskiego środowiska osób z niepełnosprawnością przed administracją publiczną.
Więcej informacji na stronie: www.koalicjaon.org.pl.

Ogólnopolska Organizacja Kwiat Kobiecości

Ogólnopolska Organizacja Kwiat Kobiecości jest inicjatywą Idy Karpińskiej i kobiet, które tak jak ona walczyły i wygrały walkę z rakiem szyjki macicy.
Postanowiły powołać ją do życia, ponieważ statystyki zachorowań na RSM w Polsce były i są przerażające. Na własnej skórze odczuły, czego potrzebuje kobieta, która dowiaduje się, że ma raka szyjki macicy.
Organizacja stawia przede wszystkim na profilaktykę, dostęp do informacji, edukację i zmianę świadomości w podejściu do zdrowia, nie tylko samych kobiet, ale również i mężczyzn. Chce przełamać tabu, jakim jest mówienie o chorobach nowotworowych narządów rodnych kobiet.

Dąży do tego, aby jak najwięcej mówiło się i pisało o zagrożeniach związanych z rakiem. 
Więcej informacji na stronie: www.kwiatkobiecosci.pl.

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni działa na rzecz osób z chorobami nerwowo-mięśniowymi.

Zajmuje się: propagowaniem i organizacją różnych form rehabilitacji, pozyskiwaniem sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego, zbieraniem i rozpowszechnianiem wśród chorych informacji o postępach w poszukiwaniu metod leczenia chorób mięśni.
Fundacja oferuje Podopiecznym również wsparcie w codziennym życiu poprzez możliwość korzystania z usług asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej.
Celem Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni jest dofinansowanie oraz prowadzenie wszechstronnej rehabilitacji i leczenia osób z chorobami nerwowo-mięśniowymi.
Dane teleadresowe:
tel. 91/ 489 42 51, e-mail.: biuro@miesnie.szczecin.pl.
Więcej informacji na stronie: www.miesnie.szczecin.pl.

Skip to content