REKLAMA

Co to jest NTK?

Definicja

Nietrzymanie kału – NTK (łac. incontinentia alvi) to dysfunkcja zespołu mięśnia zwieraczy odbytu. Efektem upośledzenia czynności kompleksu zwieraczy odbytu jest wrodzony lub nabyty samoistny wyciek płynnych lub stałych stolców i/lub gazów jelitowych.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (ang. World Health Organisation – WHO) nietrzymanie stolca ma status choroby społecznej.

Epidemiologia

Dane dotyczące nietrzymania kału nie są dokładne, dlatego trudno ocenić skalę tego problemu. Zdaniem wielu ekspertów mogą być one zaniżone ze względu na wstydliwy charakter choroby. W piśmiennictwie zachodnim nietrzymanie stolca określane jest „silent disease”, czyli cicha choroba. Inną przyczyną, mogącą wpłynąć na niedoszacowanie statystyk są różnice związane z definicją pojęcia inkontynencji.

Częstość występowania nietrzymania kału ocenia się na około 2-5% wśród osób dorosłych. Według Światowej Organizacji Zdrowia na tę chorobę cierpi minimum 5%. Z kolei jedno z opracowań amerykańskich stwierdza, że nietrzymanie gazów i stolca dotyczy 8,3% dorosłych (w tym stolca płynnego u 6,2%, stałego u 1,6%). Przyjmuje się, że wzrost zachorowalności na NTK następuje wraz z wiekiem. W niniejszym opracowaniu oszacowano, że w grupie wiekowej 20 do 29 r.ż. odsetek ten wynosi 2,6%, a u pacjentów >70 r.ż. już 15,3%.

Powyższe fakty dotyczące wieku może potwierdzić analiza przeprowadzona w domach opieki zdrowotnej, która pokazuje, że około 50% pensjonariuszy ma problem z utrzymaniem stolca.

Dolegliwość ta dotyka częściej kobiety niż mężczyzn (8,9% vs. 7,7%), ze względu na inną budowę miednicy, krótszy kanał odbytu, zmiany hormonalne i przebyte porody.