REKLAMA
MCC, Centrum Medyczne MCC

Geriatria

Geriatria jest dziedziną medycyny, która skupia się na problemach zdrowotnych osób 60+. Charakteryzuje się kompleksowym podejściem do leczenia chorób, które występują w tej grupie wiekowej.

Geriatria łączy w sobie wiele różnych specjalizacji, aby ograniczyć konieczność wizyt u innych specjalistów. Lekarze geriatrzy przyjmują pacjentów, w zależności od ich stanu zdrowia, w poradniach geriatrycznych, w domu chorego lub w szpitalach na oddziałach geriatrycznych.

Czym zajmuje się geriatra?

Geriatria jest dziedziną interdyscyplinarną. Lekarz tej specjalności jest po trochę internistą, psychiatrą, neurologiem, ortopedą, diabetologiem, kardiologiem, okulistą, laryngologiem i rehabilitantem.

Lekarz geriatra:

Na czym polega ocena stanu zdrowia pacjenta przez geriatrę?

Na oddziałach geriatrycznych (lub innych, ale tylko wobec pacjentów 60+) przeprowadzana jest całościowa ocena geriatryczna (COG).

Opisuje ona zakres występujących zaburzeń oraz pomaga ustalić priorytety w leczeniu i rehabilitacji oraz opiece, a także określa zdolności osoby starszej do samodzielnego funkcjonowania, jej potrzeby zdrowotne, psychologiczne i socjalne.

Diagnostyka powinna być prowadzona przez zespół specjalistów, w którego skład wchodzą: lekarz geriatra, pielęgniarka, pracownik socjalny, jak również psycholog i specjalista zajmujący się rehabilitacją.

W ramach COG sprawdzane są między innymi:

Na podstawie wywiadu lekarz geriatra zaleca dalsze leczenie i postępowanie opiekuńcze.

Pacjent z NTM w gabinecie lekarza geriatry

Jednym z ważniejszych czynników ryzyka wystąpienia nietrzymania moczu jest wiek.

Nietrzymanie moczu należy do tzw. wielkich zespołów geriatrycznych. Definiuje się je jako:

stanowiące

wymagające

Wielkie zespoły geriatryczne:

Diagnoza to podstawa

Trafnie postawiona diagnoza umożliwia zastosowanie odpowiednich metod leczenia. W pierwszej kolejności warto udać się do lekarza POZ, który może wykonać szereg badań i postawić wstępną diagnozę, a w razie konieczności skierować do lekarza geriatry, który po dalszej diagnozie, wdrożeniu terapii może skierować pacjenta do dalszej konsultacji u ginekologa specjalizującego się w uroginekologii (w przypadku kobiet) lub urologa specjalizującego się w urologii czynnościowej (zarówno kobiety jak i mężczyźni).

U seniorów mogą wystąpić różne rodzaje nietrzymania moczu. Dostępne badania wskazują, że wraz z wiekiem u kobiet zwiększa się szczególnie odsetek osób ze zdiagnozowaną postacią mieszanego NTM. U mężczyzn natomiast rośnie liczba osób z OAB „mokrym”.

Skip to content