REKLAMA
MCC, Centrum Medyczne MCC

Lekarz POZ

Zanim rozpoczniemy poszukiwania specjalisty w zakresie nietrzymania moczu lub szerzej pojętej inkontynencji zawsze warto udać się najpierw do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Może on wstępnie rozpoznać schorzenie i już na tym poziomie znaleźć rozwiązanie problemu.

Pierwszy krok w diagnostyce nietrzymania moczu

Lekarz POZ posiada wiele narzędzi służących profilaktyce, diagnostyce i leczeniu nietrzymania moczu, z których może skorzystać zamiast od razu rekomendować wizytę u lekarza specjalisty (np. urologa, ginekologa, geriatry czy proktologa).

Lekarz POZ decyzję podejmuje zawsze na podstawie wskazań medycznych. Wielokrotnie może ustalać terapię zachowawczą niefarmakologiczną jak i farmakologiczną. Może wystawiać recepty, zlecenia na wyroby medyczne, zwolnienia chorobowe oraz skierowania do lekarzy specjalistów. Wystawia także zlecenia na świadczenia pielęgniarki POZ.

Rolą lekarza POZ (jak również pielęgniarki POZ i położnej POZ) jest:

  1. Inicjowanie rozmowy, identyfikacja problemu, wstępna diagnostyka.
  2. Holistyczne podejście do problemu.
  3. Edukacja chorych i ich rodzin w zakresie właściwej higieny i pielęgnacji.
  4. Zabezpieczenie chorych w środki i produkty kompensujące utraconą sprawność.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej lekarzem POZ jest osoba, która:

  1. posiada tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej, albo
  2. odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej, albo
  3. posiada specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, albo
  4. posiada specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii, pod warunkiem ukończenia kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Narodowy Fundusz Zdrowia zawiera umowę z taką osobą o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Może to także być osoba, która wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę (np. przychodnia rodzinna).

Ponadto lekarzem POZ jest także osoba, która:

  1. posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub
  2. posiada specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Zakres kompetencji lekarza POZ (a także pielęgniarki POZ i położnej POZ):

Skip to content