REKLAMA
poradniki dla pacjentów, książka, publikacja, Poradnik dla pacjentek ginekologicznych, NTM, OAB, ginekologia, układ moczowo-płciowyporadniki dla pacjentów, książka, publikacja, Poradnik dla pacjentów urologicznych, ntm, urologia, układ moczowo-płciowy

Mieszane NTM

Mieszane nietrzymanie moczu jest kombinacją wysiłkowego nietrzymania moczu oraz nietrzymania moczu z parcia. Najczęściej rozpoznaje się je u osób, u których występują zarówno objawy charakterystyczne dla wysiłkowego NTM jak i zespołu pęcherza nadreaktywnego (OAB). Mieszane nietrzymanie moczu ma różne przyczyny, co powoduje duże wyzwanie dla specjalistów podejmujących się terapii.  

Właściwa diagnoza i rozpoznanie są więc kluczowe dla wdrożenia prawidłowego leczenia.

Mieszane NTM zarówno u kobiet jak i u mężczyzn stanowi drugi, co do powszechności, rodzaj nietrzymania moczu.

Bez względu na wiek, płeć i rodzaj nietrzymania moczu, leczenie zawsze powinno się zaczynać od nieoperacyjnych metod.

Zaleca się rozpoczęcie od zmiany stylu życia:

Zawsze w pierwszym etapie leczenia warto rozważyć wdrożenie ćwiczeń mięśni dna miednicy oraz treningu pęcherza – bezpiecznych i wysoko ocenianych przez towarzystwa medyczne metod leczenia, stosowanych zarówno w wysiłkowym NTM jak i w mokrym OAB.

Dalszy sposób leczenia powinien być uzależniony od objawów dominujących. Jeśli przeważają komponenty wysiłkowego nietrzymania moczu, powinno się rozpocząć poszerzenie terapii o kolejne elementy stosowane w leczeniu tego typu. Z kolei jeśli przeważa NTM z parcia, analogicznie dalsze postępowanie powinno opierać się w pierwszej kolejności na leczeniu stosowanym dla tego typu, gdzie mamy stosunkowo duży dostęp do farmakoterapii.

Nieskuteczne leczenie zachowawcze mieszanego NTM jest wskazaniem do poszerzonej diagnostyki, w tym m.in. do badania urodynamicznego. Jest ono szczególnie wskazane przed zabiegiem operacyjnym.

Przy dominujących objawach wysiłkowego NTM operacja z użyciem taśm syntetycznych u kobiet daje duże szanse powodzenia, mniejsze jednak niż przy czystej postaci wysiłkowego NTM.

Z kolei u chorych z podobnym nasileniem wysiłkowego NTM oraz zespołu pęcherza nadreaktywnego do wyboru mamy z jednej strony zabieg operacyjny albo wybór pomiędzy ostrzyknięciem ściany pęcherza toksyną botulinową, a neuromodulacją nerwów krzyżowych. U kobiet z dominującymi objawami mokrego OAB operacyjne leczenie stosowane w wysiłkowym NTM przeprowadza się jedynie w wyjątkowych sytuacjach.

REKLAMA
Skip to content