REKLAMA

Co to jest NTM?

Definicja NTM

Według Światowej Organizacji Zdrowia (ang. World Health Organisation – WHO) i Międzynarodowego Towarzystwa Kontynencji (ang. International Continence Society – ICS), nietrzymanie moczu (NTM) jest przypadłością obejmującą jakikolwiek epizod niezależnego od woli wycieku moczu z pęcherza moczowego. NTM bywa również określane mianem inkontynencji moczu (łac. incontinentia urinae). Nietrzymanie moczu jest uważane za jeden z ważniejszych problemów zdrowotnych XXI wieku i ma status choroby społecznej. Stanowi problem socjalny i higieniczny.

Nietrzymanie moczu może być objawem wielu schorzeń i w zależności od przyczyny może mieć różne rodzaje. Trzy podstawowe, najczęściej występujące w terminologii międzynarodowej typy nietrzymania moczu to:

Według Międzynarodowego Towarzystwa Kontynencji (ICS) oprócz trzech podstawowych typów nietrzymania moczu wymienionych wyżej, występuje także nietrzymanie moczu z przepełnienia oraz pozazwieraczowe.

Nietrzymanie moczu może występować w różnym nasileniu małym, średnim lub dużym.

Definicje pomocnicze

LUTS (ang. Lower Urinary Tract Symptoms) – jest to grupa objawów z dolnych dróg moczowych, które mogą być przyczyną zgłoszenia się pacjenta do lekarza. Należą do nich:

POP (ang. Pelvic Organ Prolapse) – zaburzenia statyki narządów miednicy; jest to obniżenie/przesunięcie u kobiet jednego lub więcej organów takich jak: macica, ściany lub szczyt pochwy, pęcherz moczowy, odbytnica czy jelito grube. Tego typu nieprawidłowościom anatomicznym mogą towarzyszyć objawy pochodzące z dolnego odcinka dróg moczowych, anorektalne, sfery seksualnej czy związane z magazynowaniem i nietrzymaniem moczu

BPH (ang. Benign Prostatic Hyperplasia) – łagodny rozrost gruczołu krokowego; należy do tzw. męskich objawów z dolnego odcinka dróg moczowych. Pomimo wielu lat badań do tej pory nie udało się w sposób jednoznaczny określić przyczyny rozrostu tego gruczołu. Powiększający się gruczoł krokowy może utrudniać odpływ moczu z pęcherza moczowego (przeszkoda podpęcherzowa) co skutkuje przerostem błony mięśniowej pęcherza, a w okresie jej niewydolności nawet do powstawania uchyłków pęcherza moczowego Do najczęstszych objawów BPH należą: