REKLAMA
MCC, Centrum Medyczne MCC

Uroginekologia – temat przewodni Światowego Tygodnia Kontynencji 2024

17 czerwca rozpoczął się Światowy Tydzień Kontynencji (World Continence Week, WCW). Jego podsumowaniem będzie ogólnopolska konferencja dla pacjentów. Odbędzie się ona 24 czerwca w warszawskim hotelu Novotel Centrum. Wydarzenie jest inicjatywą Międzynarodowego Towarzystwa Kontynencji (International Continence Society, ICS) oraz World Federation of Incontinence and Pelvic Problems (WFIPP). Służy popularyzacji problematyki nietrzymania moczu oraz innych chorób dna miednicy, a także promowaniu interdyscyplinarnego podejścia do diagnostyki, leczenia i rehabilitacji.

Konferencja będzie również transmitowana bezpłatnie „na żywo” do osób, które zarejestrują się online.

NTM u polskich seniorów

Nietrzymanie moczu uważane jest za jeden z ważniejszych problemów zdrowotnych XXI wieku i ma status choroby społecznej. Z najnowszych badań Polsenior 2 wynika, że w Polsce nietrzymanie moczu występuje u ponad 38 proc. osób w wieku 60 lat i więcej. Problem dotyczy 3,5 mln seniorów, w tym: 2,7 mln kobiet i 0,8 mln mężczyzn. Częstość nietrzymania moczu narasta wraz z wiekiem. Wysiłkowe nietrzymanie moczu oraz postać mieszana u kobiet stanowią prawie 90 proc. przypadków. Wśród mężczyzn zdecydowanie dominuje nietrzymanie moczu z parć naglących. Wśród pacjentów po przebytym udarze, obciążonych cukrzycą, chorobą Parkinsona, prezentujących istotne zaburzenia funkcji poznawczych oraz objawy zespołu depresyjnego, otyłych i wymagających wsparcia przy poruszaniu się, problem NTM występuje częściej.

Uroginekologia jest potrzebną specjalizacją

Uroginekologia jest specjalizacją bardzo potrzebną w Polsce. Specjaliści podkreślali, że nie ma jednej zintegrowanej specjalizacji, która w sposób kompleksowy zajmowałaby się dysfunkcjami dna miednicy u kobiet. Na konieczność współpracy w tym zakresie oraz stworzenia nowej specjalizacji uroginekologicznej, od wielu lat zwraca uwagę m.in. prof. Ewa Barcz, lekarz ginekolog, Kierownik Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa Wydziału Medycznego CM UKSW w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie. W wielu krajach uroginekologia jest oddzielną specjalizacją lekarską. W Polsce nie została do tej pory wyodrębniona, choć podejmowano takie starania wielokrotnie.  –Uroginekolodzy – jak wskazuje prof. Anna Kołodziej, lekarz urolog z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu –  powinni ściśle współpracować z fizjoterapeutami i wspólnie z nimi ustalać indywidualny plan leczenia dla każdego pacjenta.

Na duże znaczenie terapeutyczne takiej specjalizacji z perspektywy pacjentek wskazuje też Prezes Stowarzyszenia „UroConti”, Anna Sarbak. Podkreśla, że w Polsce inkontynencją wciąż zajmują się najczęściej ginekolodzy w przypadku kobiet i urolodzy w przypadku mężczyzn. Nie wszyscy jednak lekarze ginekolodzy i urolodzy specjalizują się w dziedzinie uroginekologii czy urologii czynnościowej.

30 lat neuromodulacji na świecie

Nieodzownym elementem nowej, gwarantującej kompleksowe podejście medyczne specjalizacji lekarskiej, są skuteczne metody terapeutyczne. Należy do nich, między innymi neuromodulacja nerwów krzyżowych świętująca w tym roku swoje 30. urodziny.

 – Znajduje ona szerokie zastosowanie w leczeniu zaburzeń czynności dolnych dróg moczowych. Na przestrzeni lat modyfikacji uległy zarówno urządzenia służące do neuromoudlacji, jak i techniki implantacji. Rozszerzeniu uległy również wskazania do jej zastosowania. Obecnie, do tych oficjalnych, opartych na dobrej jakości danych naukowych, należą nadaktywność pęcherza moczowego oporna na leczenie standardowe, przewlekle zatrzymanie moczu nie wynikające z przeszkody anatomicznej oraz nietrzymanie stolca. Skuteczność w pierwszym wskazaniu jest największa i sięga 80%, a w okresie długoterminowym 65-70%. W drugim, z uwagi na różne przyczyny zatrzymania moczu, skuteczność jest nieco mniejsza, ale wciąż sięga nawet 70 proc. – tłumaczy lek. Maciej Oszczudłowski z Kliniki Urologii CMKP, Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie

Organizatorzy wydarzenia przygotowali stronę www.wcw2024.pl, dzięki której każda osoba zainteresowana tematyką konferencji będzie mogła dołączyć do wydarzenia, a także brać w nim czynny udział, zadając pytania gościom sesji. Nagranie z całej konferencji będzie również dostępne do odtworzenia na kanale Stowarzyszenia na YouTube.

Na wydarzenie można zarejestrować się pod linkiem: https://wcw2024.pl/rejestracja/.

Źródło: Stowarzyszenie Osób z NTM „UroConti”

Skip to content