REKLAMA
MCC, Centrum Medyczne MCC

Ważne zmiany w wyrobach medycznych wydawanych na zlecenie

1 stycznia 2024 roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Zmienią się limity i dopłaty, skorzystają pacjenci z kilkunastu grup.

Duże zmiany w wyrobach medycznych od 1 stycznia 2024 

13 listopada w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia ministra zdrowia  w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Nowe przepisy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku. 

Nowelizacja zakłada szereg zmian. Dotyczą one: uporządkowania przepisów dotyczących uprawnień lekarzy w trakcie specjalizacji i po jej zakończeniu do wystawiania zleceń na wyroby medyczne, a także zmiany w dopłatach pacjentów do wyrobów medycznych. Zmiany te sa  odpowiedzia na postulaty pacjentów i organizacji pacjenckich. Ich celem, jak wskazuje MZ,  jest zwiększenie dostępności do wyrobów medycznych. Ważne jest także uszczegółowienie obowiązujących przepisów, co pozwoli na wyeliminowanie problemów interpretacyjnych.

Zmiany w refundacji środków chłonnych:

Jedną z ważnych zmian dla pacjentów z nietrzymaniem moczu jest zmniejszenie udziału pacjenta w limicie refundacji na wyroby medyczne chłonne z 30 proc.  do 20 proc. oraz 10 proc. w przypadku dzieci. Powinno to znacznie zmniejszyć obciążenia po stronie pacjenta w zaopatrzeniu w wyroby medyczne chłonne. Ceny wyrobów medycznych w ramach wyrobów medycznych na zlecenie nie są cenami sztywnymi. Pozwala to poszukiwać wyrobów medycznych w najbardziej konkurencyjnych cenach dla pacjenta. Biorąc pod uwagę dostępne ścieżki zaopatrzenia, w tym także możliwość zakupów przez internet realizowanych drogą wysyłkową, przez świadczeniodawców, którzy podpisali umowę z NFZ, obniżenie udziału w limicie zwiększa przystępność cenową wyrobów medycznych chłonnych.

Pozostałe zmiany:

 • Nadanie nowego brzmienia dla § 2 ust. 2 rozporządzenia ma na celu uporządkowanie przepisów dotyczących uprawnień lekarzy w trakcie specjalizacji jak i po jej zakończeniu do wystawiania zleceń na wyroby medyczne.
 • Zmiany limitów i opisów ortez i protez na zamówienie, jak również obuwia ortopedycznego na zamówienie. Wynika to ze zmian technologicznych, a także konieczności uwzględnienia cen wyrobów medycznych. Limity zostały określone w oparciu o dane rynkowe, jak również możliwości uzyskania dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W przypadku osób z niepełnosprawnością jest on źródłem dofinansowania do zaopatrzenia w wyroby medyczne refundowane przez NFZ.
 • Wprowadzenie do wykazu aparatów do pomiaru INR/PT dla pacjentów leczonych antagonistami witaminy K, wymagających regularnej kontroli wskaźnika PT/INR do ukończenia 18. roku życia lub ze sztucznymi mechanicznymi zastawkami serca lub z migotaniem przedsionków z umiarkowaną do ciężkiej stenozą mitralną lub posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ma to na celu poprawę przestrzegania farmakoterapii. Ważne też jest ułatwienie monitorowania leczenia, a także w uzasadnionych medycznie przypadkach zmiany w dawkowaniu leków.
 • Dodanie wkładek ortopedycznych na zamówienie wraz z badaniem rozmieszczenia nacisków na podeszwowej stronie stóp. Ma to służyć profilaktyce pierwotnego lub wtórnego owrzodzenia u pacjentów z cukrzycą i zespołem stopy cukrzycowej.
 • Poszerzenie wykazu o wyroby medyczne kompresyjne okrągłodziane w populacji pacjentów z niewydolnością żylną w leczeniu lub profilaktyce owrzodzeń żylnych.
 • Zmiany w refundacji osprzętu do pomp insulinowych, uwzględniające rekomendowane okresy użytkowania, jak również nowe wyroby medyczne na rynku.
 • Zwiększenie limitu refundacji w przypadku bardzo wysokich wad wzroku pow. 10 dptr.
 •  Podział refundacji białych lasek ze względu na ich funkcjonalność i zastosowanie, wraz z odrębnymi limitami.
 • Wprowadzenie refundacji wyrobów medycznych dedykowanych pacjentkom po mastektomii: rękawów profilaktycznych kompresyjnych okrągłodzianych, gorsetów pooperacyjnych i biustonoszy.
 • Podział refundacji protez piersi ze względu na ich budowę oraz zwiększenie limitu na peruki.
 • Uwzględnienie chorób rzadkich takich jak hiperinsulinizm i glikogenozą w refundacji systemów monitorowania glikemii. Uwzględnienie także zmiany w warunkach przyznawania tych systemów. Będzie to np. poszerzenie wskazań do refundacji FGM o kobiety w ciąży i w okresie połogu z cukrzycą).
 • Zmniejszenie udziału w limicie cewników hydrofilowych do 10% dla pacjentów dorosłych.
 • Wprowadzenie refundacji na plastry mocujące do filtrów HME.

Źródło: Rynek Zdrowia

Polecamy również: Od przyszłego roku duże zmiany w wykazie wyrobów medycznych

Skip to content