REKLAMA
MCC, Centrum Medyczne MCC

Od przyszłego roku duże zmiany w wykazie wyrobów medycznych

Od przyszłego roku szykują się duże zmiany w wykazie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Obejmują one m.in. refundację środków chłonnych. 13 października rozporządzenie zostało skierowane do publikacji.

W ocenie skutków regulacji do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie czytamy, że projektowana nowelizacja ma na celu poszerzenie dostępu pacjentów do wyrobów medycznych na zlecenie, uwzględniając zarówno nowe pozycje, jak i dostosowując limity do realiów rynkowych.

Resort przekonuje, że projektowana nowelizacja wprowadza zmiany będące odpowiedzią na postulaty pacjentów, lekarzy i organizacji pacjenckich. Celem tych propozycji jest zwiększenie dostępności do wyrobów medycznych oraz uszczegółowienie obowiązujących przepisów, co pozwoli na wyeliminowanie problemów interpretacyjnych

Całkiem nowy kształt wykazu

Załącznik do rozporządzenia ze względu na rozmiar i zakres zmian, a także konieczność uwzględnienia możliwości wprowadzenia nowych wyrobów medycznych w ramach określonych kategorii uzyskał całkowicie nowy kształt i numerację, według kodów a nie liczb porządkowych. Zostały również wprowadzone skróty na określenie osób uprawnionych do wystawiania zleceń, co ma wprowadzić większą przejrzystość w układ tabeli i ułatwić jej odczytywanie.

Jakie zmiany dla pacjentów?

Jedną ze zmian jest zmniejszenie udziału pacjenta w limicie refundacji na środki chłonne z 30% do 20%, a w przypadku dzieci do 10%. Obniżki będą dotyczyć jak do tej pory zamiennie do 90 sztuk miesięcznie:

 • pieluchomajtek
 • pieluch anatomicznych
 • majtek chłonnych
 • podkładów,
 • wkładów anatomicznych,
 • wkładek urologicznych.

Zdaniem Ministerstwa, biorąc pod uwagę dostępne ścieżki zaopatrzenia, w tym także możliwość zakupów przez internet realizowanych drogą wysyłkową, przez świadczeniodawców, którzy podpisali umowę z NFZ, obniżenie udziału w limicie przybliża limit do realnych cen wyrobów medycznych. Ministerstwo wskazuje, że ceny wyrobów medycznych w ramach wyrobów medycznych na zlecenie nie są cenami sztywnymi, co pozwala poszukiwać wyrobów medycznych w najbardziej konkurencyjnych cenach dla pacjenta.

W rozporządzeniu przewidziano również zmniejszenie udziału w limicie cewników hydrofilowych do 10 proc. dla pacjentów dorosłych – na ten moment wysokość odpłatności wynosi 20 proc.

Inne zmiany merytoryczne obejmują m.in. takie kwestie jak:

 • Zmiany limitów i opisów ortez i protez na zamówienie, jak również obuwia ortopedycznego na zamówienie.
 • Wprowadzenie do wykazu aparatów do pomiaru INR/PT dla pacjentów leczonych antagonistami witaminy K, wymagających regularnej kontroli wskaźnika PT/INR do ukończenia 18. roku życia lub ze sztucznymi mechanicznymi zastawkami serca lub z migotaniem przedsionków z umiarkowaną do ciężkiej stenozą mitralną lub posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • Dodanie wkładek ortopedycznych na zamówienie wraz z badaniem rozmieszczenia nacisków na podeszwowej stronie stóp co ma służyć profilaktyce pierwotnego lub wtórnego owrzodzenia u pacjentów z cukrzycą i zespołem stopy cukrzycowej.
 • Poszerzenie wykazu o wyroby medyczne kompresyjne okrągłodziane w populacji pacjentów z niewydolnością żylną w leczeniu lub profilaktyce owrzodzeń żylnych.
 • Zmiany w refundacji osprzętu do pomp insulinowych, uwzględniające rekomendowane okresy użytkowania, jak również nowe wyroby medyczne na rynku.
 • Zwiększenie limitu refundacji w przypadku bardzo wysokich wad wzroku pow. 10 dptr.
 • Podział refundacji białych lasek ze względu na ich funkcjonalność i zastosowanie, wraz z odrębnymi limitami.
 • Wprowadzenie refundacji wyrobów medycznych dedykowanych pacjentkom po mastektomii: rękawów profilaktycznych kompresyjnych okrągłodzianych, gorsetów pooperacyjnych i biustonoszy.
 • Podział refundacji protez piersi ze względu na ich budowę oraz zwiększenie limitu na peruki.
 • Uwzględnienie chorób rzadkich takich jak hiperinsulinizm i glikogenozą w refundacji systemów monitorowania glikemii, jak również zmiany w warunkach przyznawania tych systemów (m.in. poszerzenie wskazań do refundacji FGM o kobiety w ciąży i w okresie połogu z cukrzycą).

Realizacja zleceń drogą wysyłkową

W rozporządzeniu została dodana informacja na temat możliwości realizacji wybranych zleceń drogą wysyłkową, co jest często poszukiwaną informacją przez pacjentów. Resort podkreśla, że zakres wyrobów medycznych dostępnych tą drogą został skonsultowany ze środowiskiem ekspertów i konsultantów krajowych, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pacjentów i stopień konieczności dopasowania wyrobów medycznych.

Wyroby medyczne z możliwością realizacji drogą wysyłkową precyzuje załącznik do projektu. Wśród nich znalazły się m.in. środki chłonne, takie jak pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, majtki chłonne, podkłady, wkłady anatomiczne oraz wkładki urologiczne.

Kiedy zmiany zaczną obowiązywać?

W projekcie resort informuje, że ze względu na zakres zmian nowelizacja powinna wejść w życie od 1 stycznia 2024 r. Ma to pozwolić na dostosowanie systemów informatycznych Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzanych zmian.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Polecamy również:

Od 1 stycznia niższe dopłaty pacjentów do wyrobów medycznych

Skip to content