REKLAMA
MCC, Centrum Medyczne MCC
Pacjent z NTM w systemie opieki zdrowotnej 2022, NTM, UroConti

„Pacjent z NTM w systemie opieki zdrowotnej 2022”

Raport „Pacjent z NTM w systemie opieki zdrowotnej 2022” powstał pod auspicjami Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti” w ramach Światowego Tygodnia Kontynencji 2022. Przy jego powstawaniu wykorzystano bazę wiedzy z lat 2002-2022. Jest ona dostępna na portalu www.ntm.pl. Posiłkowano się również danymi udostępnionymi przez: Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Główny Urząd Statystyczny.

Jest to jedenaste wydanie raportu. Prezentuje ono najnowsze dane na temat sytuacji pacjentów z NTM w systemie opieki zdrowotnej w Polsce. Skupiono się w nim na społecznych i ekonomicznych kosztach inkontynencji, polityce refundacyjnej państwa oraz zagadnieniach związanych z opieką długoterminową. Tegoroczny raport został również rozszerzony o nowe treści obejmujące zagadnienia związane z cewnikami urologicznymi oraz produktami stomijnymi.

Skip to content