NTM.PL

Zarejestruj się w witrynie

Lekarz, pielęgniarka, położna lub farmaceuta uprawnieni do wystawiania recept lub osoba prowadząca obrót produktami leczniczymi (zgodnie z art. 52 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych)

Lekarz, pielęgniarka, położna, farmaceuta lub fizjoterapeuta nieuprawnieni do wystawiania recept.

Osoba kształcąca się na studiach wyższych.

Osoba cierpiąca na nietrzymanie moczu i/lub kału.

Opiekun medyczny pacjenta z nietrzymaniem moczu i/lub kału.

Osoba bliska lub opiekun nieformalny/rodzinny pacjenta z nietrzymaniem moczu i/lub kału.

Potwierdzenie rejestracji otrzymasz przez email.


← Przejdź do NTM.PL