REKLAMA
Ukraina, solidarność, jesteśmy solidarni, jesteśmy z Wami
pierwsza strona raportu z ilustracją sylwetek mężczyzny i kobiety chcących skorzystać z toalety

„Pacjent z NTM w systemie opieki zdrowotnej 2021”

Raport „Pacjent z NTM w systemie opieki zdrowotnej 2021” powstał pod auspicjami Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti” w ramach Światowego Tygodnia Kontynencji 2021. Przy jego powstawaniu wykorzystano bazę wiedzy z lat 2002-2021. Jest ona dostępna na portalu www.ntm.pl. Posiłkowano się również danymi udostępnionymi przez: Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Główny Urząd Statystyczny.

Jest to jubileuszowe, dziesiąte wydanie raportu. Prezentuje ono najnowsze dane na temat sytuacji pacjentów z NTM w systemie opieki zdrowotnej w Polsce.  Skupiono się w nim na społecznych i ekonomicznych kosztach NTM, polityce refundacyjnej państwa oraz zagadnieniach związanych z opieką długoterminową.

Skip to content