REKLAMA
MCC, Centrum Medyczne MCC

„Pacjent z NTM w systemie opieki zdrowotnej 2020”

Raport „Pacjent z NTM w systemie opieki zdrowotnej 2020” powstał pod auspicjami Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti” przy współpracy z World Federation of Incontinence and Pelvic Problems (WFIPP). Do jego powstania wykorzystano materiały powstałe w latach 2002-2020 podczas kampanii edukacyjno-informacyjnej Programu NTM.

Jest to dziewiąte wydanie raportu. Prezentuje ono najnowsze dane na temat sytuacji pacjentów z NTM w systemie opieki zdrowotnej w Polsce. Poruszono w nim społeczne i ekonomiczne koszty NTM, politykę refundacyjną państwa oraz zagadnienia związane z opieką długoterminową.

Skip to content