REKLAMA
MCC, Centrum Medyczne MCC

„Pacjent z NTM w systemie opieki zdrowotnej 2018”

Raport „Pacjent z NTM w systemie opieki zdrowotnej 2018” powstał pod auspicjami Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti” przy współpracy z World Federation of Incontinent Patients (WFIP). Do jego powstania wykorzystano materiały powstałe w latach 2002-2018 podczas kampanii edukacyjno-informacyjnej Programu NTM.

Jest to siódma edycja raportu. Prezentuje ona dane na temat społecznych i ekonomicznych kosztów NTM. Nowością  było podjęcie współpracy z jedną z najstarszych firm specjalizujących się w obszarze ocen technologii medycznych. Umożliwiło to autorom raportu głębsze przyjrzenie się zasadności zastosowania analizy HTA przy refundacji wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, takich jak np. środki absorpcyjne.

Skip to content