REKLAMA
MCC, Centrum Medyczne MCC

„Pacjent z NTM w systemie opieki zdrowotnej 2017”

Raport „Pacjent z NTM w systemie opieki zdrowotnej 2017” powstał pod auspicjami Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti” przy współpracy z World Federation of Incontinent Patients (WFIP). Do jego powstania wykorzystano materiały powstałe w latach 2002-2017 podczas kampanii edukacyjno-informacyjnej Programu NTM.

Jest to szósta edycja raportu. Podejmuje ona temat sytuacji pacjentów z NTM w systemie opieki zdrowotnej w Polsce. W raporcie przedstawiono statystyki dotyczące kosztów związanych z nietrzymaniem moczu, ponoszonych przez narodowego płatnika, samych chorych, a także całe społeczeństwo. Podjęto również próbę odnalezienia odpowiedzi na pytanie: czy pacjenci w Polsce mają dostęp do optymalnych terapii i opieki, zgodnych z najnowszą wiedzą medyczną oraz standardami europejskimi.

Skip to content