REKLAMA
MCC, Centrum Medyczne MCC

Będą zmiany w refundacji wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

27 sierpnia 2021 roku Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie zmieniające dotychczasowe zasady refundacji wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, w tym środków absorpcyjnych. Zmiana objęła pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, majtki chłonne, wkłady anatomiczne (urologiczne) oraz podkłady. Spośród innych zmian warto odnotować nowe limity cenowe dla cewników urologicznych. Poszerzono także listę osób uprawnionych do wypisywania zleceń na worki do zbiórki moczu oraz produkty stomijne.

Ministerstwo Zdrowia, po kilku miesiącach od publikacji projektu, zakończyło prace nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Wersja finalna dokumentu została przekazana do publikacji. Zacznie obowiązywać od 1 grudnia br. Rozporządzenie uwzględnia szereg postulatów zgłaszanych w trakcie konsultacji społecznych przez organizacje pacjenckie, które apelowały o zmiany od wielu lat.

Środki absorpcyjne

Po raz pierwszy od 22 lat zmianie uległy limity cenowe na refundowane środki absorpcyjne tj. pieluchomajtki, majtki chłonne oraz pieluchy anatomiczne. Wzrosną one do kwoty 1,70 zł za sztukę przy limicie ilościowym do 90 sztuk miesięcznie.

Limit kwotowy dla pozostałych refundowanych środków absorpcyjnych, tj. wkładów anatomicznych (urologicznych) i podkładów wzrósł z zaproponowanych pierwotnie w projekcie 0,85 zł do 1 zł za sztukę, co oznacza utrzymanie ich na dotychczasowym poziomie. Resort zdrowia ustalił także, że te produkty mają posiadać minimalną chłonność na poziomie 250 ml.

Minister Zdrowia zdecydował również o wprowadzeniu 30% odpłatności dla pacjentów onkologicznych (P.100). Oznacza to, że poziom współpłacenie dla wszystkich pacjentów korzystających z refundowanych środków chłonnych został ujednolicony.

refundacja, środki absorpcyjne, środki chłonne, limity finansowe, limity ilościowe, rozporządzenie Ministra Zdrowia
refundacja, środki absorpcyjne, środki chłonne, limity finansowe, limity ilościowe, rozporządzenie Ministra Zdrowia

Cewniki

Warto wspomnieć także o zmianach w refundacji cewników urologicznych. Rozporządzenie wprowadza trzy limity finansowania: 5,35 zł za sztukę dla cewnika hydrofilowego gotowego do użycia, 2,60 zł za sztukę dla cewnika hydrofilowego aktywowanego wodą oraz 0,80 zł za sztukę dla cewnika niepowlekanego. Ponadto w ramach jednego zlecenia możliwe będzie uzyskanie refundacji na różne typy cewników, z zachowaniem limitu ilościowego tj. 180 sztuk. Dla dorosłych pacjentów odpłatność będzie wynosić 30%, dla dzieci będą one refundowane w pełnej kwocie.

refundacja, cewniki, cewniki urologiczne, limity finansowe, limity ilościowe, rozporządzenie Ministra Zdrowia

Inne zmiany wprowadzone rozporządzeniem

W rozporządzeniu rozszerzono również katalog osób uprawnionych do wystawiania zleceń na:

  1. Worki do zbiórki moczu z odpływem (lp. 97) – o lekarza specjalistę onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów.
  2. Zaopatrzenie stomijne (lp. 99):
  • w przypadku urostomii, kolostomii i ileostomii – o lekarza specjalistę chirurgii klatki piersiowej lub lekarza specjalistę ginekologii onkologicznej. W kolostomii o lekarza specjalistę urologii lub urologii dziecięcej,
  • przy kolostomii i ileostomii – o lekarza specjalistę w dziedzinie gastroenterologii,
  • w przypadku przetoki ślinowej – o lekarza specjalistę chirurgii szczękowo-twarzowej lub otolaryngologii lub otolaryngologii dziecięcej.

Pełny tekst rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie skierowanego do publikacji dostępny jest tutaj.

Skip to content