REKLAMA
Ukraina, solidarność, jesteśmy solidarni, jesteśmy z Wami

Zapomniany rak pęcherza moczowego

Każdego roku odnotowuje się w Polsce ok. 8 tys. zachorowań na raka pęcherza moczowego oraz ok. 4 tys. zgonów z jego powodu. To jedyny tak często występujący nowotwór, dla którego nie ma programu lekowego.

Sytuacja osób z rakiem pęcherza moczowego jest trudna głównie ze względu na niską świadomość społeczną choroby, czynników ryzyka i objawów. O tej chorobie mówi się w Polsce niewiele, dlatego pacjenci często bagatelizują objawy i nie zgłaszają się do lekarza, przypisując je „łagodnym stanom zapalnym”.

– Obawy pacjentów budzi też skomplikowana, długa ścieżka diagnostyczno-terapeutyczna oraz ograniczone możliwości optymalnej diagnostyki, refundowanego leczenia i kompleksowej rehabilitacji – dodał Szymon Chrostowski, prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie.

Brak edukacji

– Rak pęcherza moczowego jest w ponad 50 proc. przypadków tytoniozależny(…).Jest na tyle „zapomniany”, że nadal nie ma programu lekowego – zauważył Szymon Chrostowski.

– Rak pęcherza moczowego to potężny problem. Co roku z powodu tego nowotworu umiera w Polsce ponad 3 tys. mężczyzn – mówił prof. Maciej Krzakowski, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej.

Natychmiast reagować na krwiomocz

Konieczne jest wczesne reagowanie na krwiomocz. W takim przypadku niezbędne jest badanie USG i – w zależności od wyniku – dalsze działania. Jeśli chodzi o diagnostykę, należy ustalić stopień zaawansowania nowotworu i przy pomocy cystoskopii pobrać materiał do oceny histologicznej. Na tym głównie opiera się diagnostyka, która zmierza do tego, aby oddzielić chorych z zajętą błoną mięśniową – postępowanie jest różne w zależności od tego, czy jest ona zajęta, czy też nie.

Kompleksowość w leczeniu

Ogromne znaczenie ma kompleksowość postępowania. U części chorych powinno się stosować terapię przedoperacyjną, co w Polsce wykorzystywane jest zbyt rzadko. Także leczenie paliatywne powinno mieć formę złożonego postępowania. Nie powinna to być tylko terapia pierwszej linii, ale także podtrzymująca immunoterapia. – Wszystko to powinno odbywać się ramach ośrodków kompleksowego postępowania, budowanych na bazie ośrodków urologicznych z dużym doświadczeniem i możliwościami leczenia, współpracujących z onkologami. Takie ośrodki powinny też mieć możliwość kierowania chorych na rehabilitację, która dla tych pacjentów jest bardzo istotna – przekonywał prof. Krzakowski.

Rekomendacje

Szymon Chrostowski wymienił rekomendacje zawarte w raporcie „Sytuacja pacjenta z rakiem pęcherza moczowego – aktualne wyzwania”. To m. in.:

 • edukacja społeczeństwa,
 • walka z paleniem i otyłością,
 • edukacja lekarzy POZ nt. czujności onkologicznej, nie bagatelizowania objawów mogących świadczyć o raku pęcherza moczowego (szczególnie krwiomoczu),
 • opracowanie standardu postępowania dla lekarzy rodzinnych związanych z diagnostyką krwiomoczu i krwinkomoczu wraz z wprowadzeniem finansowych zachęt do częstszego zlecania badania ogólnego moczu,
 • poprawa dostępu do cystoskopii w warunkach ambulatoryjnych,
 • aktualizacja i ujednolicenie procedur diagnostyczno-terapeutycznych, zgodnie z zaleceniami,
 • podniesienie wycen wykonywania cystoskopii przezcewkowej z użyciem cystoskopu giętkiego, realizowanej w ramach AOS,
 • stworzenie programu lekowego dedykowanego innowacyjnym terapiom,
 • ośrodki kompleksowego leczenia nowotworów uroonkologicznych,
 • ośrodki referencyjne w zakresie leczenia chirurgicznego,
 • utworzenie Rejestru Raka Pęcherza Moczowego.

Na liście najważniejszych rekomendacji prof. Macieja Krzakowskiego znalazłyby się następujące punkty:

 • poprawienie świadomości społeczeństwa na temat raka pęcherza moczowego,
 • wzmocnienie czujności onkologicznej lekarzy POZ wraz z możliwościami finansowania diagnostyki,
 • modyfikowane na bieżąco ścieżki postępowania dla specjalistów,
 • program lekowy,
 • Rejestr Raka Pęcherza Moczowego,
 • oraz zabiegi rekonstrukcyjne i rehabilitacja.

Modelowy ośrodek leczenia raka pęcherza moczowego

Dr Jerzy Gryglewicz, ekspert ochrony zdrowia, współautor raportu, przypomniał o dokumencie opracowanym przez Polskie Towarzystwo Urologiczne, dotyczącym kompleksowej opieki specjalistycznej nad pacjentem z nowotworem pęcherza moczowego. Był on prezentowany w Sejmie, w Ministerstwie Zdrowia i Narodowym Funduszu Zdrowia. Uzyskał pozytywną rekomendację i został skierowany do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

– Rozwiązania dotyczyły one m.in. tworzenia unitów związanych z leczeniem raka pęcherza moczowego, które powinny powstawać na bazie wysokospecjalistycznych oddziałów urologicznych mających doświadczenie i kompetencje w leczeniu operacyjnym nowotworów pęcherza moczowego. Wskazywano na konieczność interdyscyplinarnego leczenia i zapewnienia jego kompleksowości, łącznie z opieką psychologiczną i fizjoterapią. Taki modelowy ośrodek został szczegółowo opisany, zarówno w zakresie kompetencji, jak i wyposażenia w sprzęt medyczny – wyjaśnił ekspert.

Źródło: Rynek Zdrowia

Skip to content