REKLAMA
MCC, Centrum Medyczne MCC

Wyroby medyczne na zlecenie – co może się zmienić?

8 lipca 2022 roku opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie zmian w refundacji środków absorpcyjnych, worków do zbiórki moczu oraz produktów stomijnych. Czego mogą spodziewać się osoby korzystające z tych wyrobów?

Środki absorpcyjne

W przypadku środków absorpcyjnych (majtek chłonnych, pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, wkładów i podkładów) projekt rozporządzenia zakłada, że wysokość refundacji będzie zależna od minimalnej chłonności tych wyrobów.

Resort zdrowia proponuje wprowadzenie trzech poziomów refundacji dla środków absorpcyjnych:

  • wyroby o minimalnej chłonności 450 g z limitem finansowym 1 zł za sztukę,
  • wyroby o minimalnej chłonności 930 g z limitem finansowym 1,70 zł za sztukę,
  • wyroby o minimalnej chłonności 1700 g z limitem finansowym 2,30 zł za sztukę,

przy 30% odpłacie pacjenta.

Chłonność ma być potwierdzana testem zanurzenia wyrobu na 30 min. (+/- 30 sekund) w wodzie, następnie pozostawieniem do odciekania na kratce metalowej na 5 min. (+/- 10 sekund), a następnie ponownym zważeniem wyrobu. Chłonność wyrobu wyrażoną w gramach stanowić ma różnica pomiędzy wagą końcową, a wagą początkową.

Przypominamy, że obecnie osobom cierpiącym na nietrzymanie moczu w ramach refundacji, po spełnieniu kryterium chorobowego, przysługuje do 90 sztuk produktów chłonnych miesięcznie (tj. 3 szt. na dobę) przy 30% dopłacie pacjenta. Limit cenowy wynosi 1,70 zł za sztukę w przypadku pieluchomajtek, majtek chłonnych i pieluch anatomicznych. W przypadku wkładów anatomicznych i podkładów limit cenowy wynosi 1 zł za sztukę.

Zgodnie z projektem nadal z refundacji wykluczeni są pacjenci z wysiłkowym nietrzymaniem moczu.

Worki do zbiórki moczu

W odniesieniu do worków do zbiórki moczu zdecydowano się wyodrębnić kolejną kategorię produktów – paski do mocowania worków do zbiórki moczu w limicie 25 zł za 1 szt. raz na 6 miesięcy, we wskazaniu: choroby wymagające cewnikowania pęcherza moczowego, choroby wymagające stosowania cewników zewnętrznych, nadpęcherzowe odprowadzenie moczu, nefrostomia.

Produkty stomijne

W zakresie refundacji produktów stomijnych resort zdrowia proponuje szereg zmian. Przede wszystkim zmianie ulec ma sposób refundacji – zamiast ogólnego limitu do wykorzystania dowolnie przez pacjentów proponowany jest limit za sztukę. Dodatkowe zmiany:

  1. Wprowadzenie dla osób dorosłych dopłaty do sprzętu stomijnego: 10% za worki i płytki i 20% za środki do pielęgnacji.
  2. Skrócenie okresu kontynuacji zleceń na zaopatrzenie w produkty stomijne przez pielęgniarki i położne z 12 do 6 miesięcy.
  3. Wyodrębnienie czterech kategorii refundowanych produktów stomijnych (lp. 99, 140, 141, 142), co oznacza konieczność wystawiania czterech odrębnych zleceń, w zależności od typu środków do zaopatrzenia stomii.

Szczegółowe zmiany w zakresie lp. 99 przedstawiamy w tabelach poniżej:

Pacjenci mają obawy

Nie da się ukryć, że najwięcej kontrowersji budzą zmiany zaproponowane w zakresie refundacji wyrobów stomijnych. Jak donoszą media, organizacje pacjenckie protestują przeciwko zapisom zaproponowanym przez resort zdrowia w projekcie rozporządzenia. Argumentują, że wskutek proponowanych zmian i w kontekście coraz większych kosztów utrzymania ich sytuacja nie tylko nie ulegnie poprawie, ale wręcz znacznie się pogorszy. Również zmiany proponowane w refundacji środków absorpcyjnych budzą konsternację wśród pacjentów. Szczególnie zaniepokojeni są pacjenci onkologiczni, zarówno ci korzystający z wyrobów stomijnych, jak i z wyrobów chłonnych. Powołują się oni na swoje złe doświadczenia związane z ostatnimi zmianami obowiązującymi od 1 grudnia 2021. Doprowadziły one do znacznego zwiększenia odpłatności dla osób, które zaopatrują się w mniej niż 67 szt. środków absorpcyjnych miesięcznie.

Projekt rozporządzenia dostępny jest TUTAJ. Konsultacje społeczne trwają do 8 sierpnia. Uwagi należy przesyłać w wersji edytowalnej na adres: dep-pl@mz.gov.pl.

Więcej informacji na temat aktualnie obowiązujących przepisów refundacyjnych w zakładce „Co jest refundowane?„.

Skip to content