REKLAMA
MCC, Centrum Medyczne MCC

Wspólne stanowisko ISSVD/ICS wobec laseroterapii

Międzynarodowe Towarzystwo Badań Nad Chorobami Wulvo-Waginalnymi (ISSVD – International Society for the Study of Vulvovaginal Diseases) oraz Międzynarodowe Towarzystwo Kontynencji (ICS – International Continence Society) opublikowały komentarz wobec stanowiska zajmowanego przez Amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA – Food and Drug Administration) w kwestii stosowania urządzeń opartych na technikach laserowych w celu wykonywania zabiegów „odmładzania” pochwy lub innych zabiegów kosmetycznych w obrębie pochwy.

Międzynarodowe Towarzystwo Badań Nad Chorobami Wulvo-Waginalnymi (ISSVD) wraz z Międzynarodowym Towarzystwem Kontynencji (ICS), jako wiodące towarzystwa naukowe w swoich dziedzinach popierają ostrzeżenie wydane przez Amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA) z dnia 30 lipca 2018 roku. Chodzi o stosowanie urządzeń medycznych opartych o metody laserowe w celu przeprowadzania zabiegów „odmładzania” pochwy. Także zabiegów kosmetycznych w obrębie pochwy, czy też zabiegów ukierunkowanych na leczenie chorób pochwy. A także objawów związanych z menopauzą, nietrzymaniem moczu, czy też funkcjami seksualnymi.

Obawy dotyczące stosowania metody laserowej oraz naświetlania w wyżej wymienionych zastosowaniach nie są niczym nowym. Były już wcześniej wyrażane przez wielu autorów oraz wiele międzynarodowych towarzystw i stowarzyszeń.

ISSVD poruszyło ten temat w swoich zaleceniach dotyczących chirurgii kosmetycznej żeńskich narządów płciowych. Twierdzenie, że zastosowanie metod laserowych w celu odmładzania pochwy różni się od ich stosowania w przypadku leczenia atrofii u wybranych pacjentek (postmenopauzalnych, z nowotworem piersi, przy naświetlaniach okolic miednicy) nie znajduje potwierdzenia dowodowego i jest mylące.

Nie ma potwierdzenia w badaniach naukowych

Niezależnie od ostrzeżeń FDA ostatnio zgłaszane twierdzenia, że procedury laserowe stanowią opcję leczenia w przypadku kobiet cierpiących na wulwodynię i na liszaj twardzinowy, nie znajdują potwierdzenia w badaniach naukowych i nie są wiarygodne z biologicznego punktu widzenia. 

Lekarze ponoszą etyczną odpowiedzialność za przekazywanie pacjentom dokładnych i bieżących informacji dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa innowacyjnych metod terapeutycznych, w szczególności w sytuacjach, gdy nowe metody są elementem kampanii promocyjno-marketingowej.

W oparciu o dostępne dowody naukowe, ISSVD oraz ICS zalecają nie stosowanie technik LASEROWYCH i technik naświetlania w leczeniu liszaja twardzinowego, wulwodynii, nietrzymania moczu, atrofii sromu i pochwy lub „odmładzania” pochwy poza obrębem odpowiednio zaprojektowanych badań klinicznych.

Skip to content