REKLAMA
MCC, Centrum Medyczne MCC

Przełomowa zmiana dla pacjentów z rakiem pęcherza

Na najnowszej liście refundacyjnej znalazł się program lekowy dedykowany chorym na zaawansowanego raka pęcherza moczowego (B.141 – Leczenie pacjentów z rakiem urotelialnym). Ta przełomowa zmiana wchodzi w życie z dniem 1 listopada.

Rak pęcherza częściej atakuje mężczyzn – jest to czwarty najczęstszy nowotwór w tej populacji. Do tej pory nie było programu lekowego przeznaczonego dla tych chorych. Eksperci od dawna apelowali, że aby poprawić wyniki leczenia nowotworów ogółem, należy skupić działania na najczęstszych nowotworach, w tym na raku pęcherza moczowego.

Leczenie raka pęcherza moczowego

Sposób leczenia raka pęcherza zależy od wielu czynników, przede wszystkim od stopnia zaawansowania choroby. U osób z nowotworem rozpoznanym w stadium rozsiewu, a także u pacjentów, u których pojawiły się przerzuty, oprócz podjętego leczenia zabiegowego, stosuje się chemioterapię. Aby utrzymać i wzmocnić efekt chemioterapii, należy zastosować tzw. immunoterapię podtrzymującą. Od 1 listopada takie leczenie będzie refundowane w ramach nowego programu lekowego.

Wprowadzenie immunoterapii podtrzymującej u pacjentów z chorobą uogólnioną, u których udało się uzyskać kontrolę choroby po zastosowaniu chemioterapii 1. linii jest bardzo wyraźnym postępem, jaki dokonał się w leczeniu raka pęcherza moczowego od wielu lat – powiedział prof. dr hab. n. med. Jakub Kucharz z Kliniki Nowotworów Układu Moczowego w Narodowym Instytucie Onkologii – PIB w Warszawie.

Immunoterapia wydłuża przeżycie

Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski, konsultant krajowy ds. onkologii klinicznej dodaje: – Zastosowanie immunoterapii podtrzymującej istotnie wydłuża spodziewane przeżycie u chorych na zaawansowanego raka pęcherza moczowego i jest uznanym na świecie sposobem leczenia. Podanie leku prowadzi do wzmocnienia przeciwnowotworowej odpowiedzi immunologicznej organizmu. Jest to postępowanie o udowodnionej skuteczności, znajdujące się w wytycznych zarówno polskich, jak i międzynarodowych towarzystw medycznych. Dobrze, że dzięki decyzji Ministerstwa Zdrowia, będziemy mogli stosować immunoterapię podtrzymującą u polskich chorych w formule programu lekowego. Należy pamiętać, że opieka onkologiczna to jednak nie tylko leczenie, to także wiele innych działań, takich jak profilaktyka, diagnostyka, rehabilitacja i wsparcie psychologiczne.

– Rak pęcherza stanowi potężne wyzwanie dla systemu opieki zdrowotnej, głównie ze względu na dużą zachorowalność. Większość chorych może zostać wyleczonych metodami chirurgicznymi, jednak leczenie pacjentów z zaawansowanym rakiem pęcherza wymaga multidyscyplinarnego podejścia i współpracy różnych specjalistów. Kluczową rolę odgrywa tu także dostęp do nowoczesnej immunoterapii i świetnie, że polscy pacjenci taki dostęp właśnie uzyskali – mówi prof. dr hab. n. med. Piotr Chłosta, kierownik Katedry i Kliniki Urologii CM Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, past-prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

Zadowoleni pacjenci

Krystyna Wechmann, prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, która jest organizatorem kampanii edukacyjnej RAK PĘCHERZA – WYKRYJ I LECZ! z nieukrywanym szczęściem przyznaje: – Z radością i satysfakcją przyjęłam wiadomość, że na projekcie listopadowej listy refundacyjnej jest program lekowy dla chorych na raka pęcherza. Dostęp do innowacyjnej immunoterapii daje chorym na raka pęcherza moczowego nadzieję na wydłużenie życia i lepszą jego jakość. Już od listopada pacjenci z tym nowotworem będą mogli być leczeni tak samo jak chorzy z innych krajów Unii Europejskiej. Bardzo za to dziękujemy i czekamy na dalsze korzystne zmiany w systemie opieki nad pacjentami z rakiem pęcherza, zmierzające m.in. do skrócenia i przyspieszenia ścieżki diagnostycznej. Bo im szybsza diagnoza, tym większe szanse na skuteczne leczenie.

W raporcie „Sytuacja pacjenta z rakiem pęcherza moczowego – aktualne wyzwania”, w którym uwzględniono 13 kluczowych rozwiązań dotyczących leczenia raka  autorzy komentują utworzenie programu lekowego jako pierwszy krok na drodze do całościowego usprawnienia opieki nad chorymi z rakiem pęcherza. Jak przekonują, niezbędne jest szerokie spojrzenie na ten nowotwór, gdyż tylko takie pozwoli na zaplanowanie skoordynowanych, wielopoziomowych i wielokierunkowych działań, które przełożą się na wydłużenie życia pacjentów i poprawę jego jakości.

Skip to content