REKLAMA
MCC, Centrum Medyczne MCC

Postulat rozszerzenia refundacji neuoromodulacji o pacjentów z NTK

1 kwietnia przypadała trzecia rocznica wprowadzenia do koszyka świadczeń gwarantowanych procedury neuromodulacji krzyżowej dla chorych zmagających się z nietrzymaniem moczu.

Jak podkreśla Anna Sarbak, prezes Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti”, decyzję tę można określić mianem niewątpliwego sukcesu. Jej zdaniem warto jednak zastanowić się nad rozszerzeniem wskazań dla tej procedury. Kto mógłby z niej jeszcze skorzystać?

Uważamy, że kolejnym krokiem powinno być rozszerzenie jej o pacjentów z nietrzymaniem kału (NTK). Sądzimy, że terapia ta powinna być dostępna zarówno dla pacjentów z NTM i NTK, jak i samym NTK -przekonuje Anna Sarbak.

Rozszerzenie wskazań dla neuromodulacji na kolejne grupy pacjentów ma również uzasadnienie w dotychczasowych doświadczeniach klinicystów. – Są trzy klasyczne wskazania do neuromodulacji nerwów krzyżowych. Dwa pierwsze są wskazaniami urologicznymi, mówimy tutaj o: nadaktywności pęcherza moczowego przy braku skuteczności leczenia farmakologicznego i o zatrzymaniu moczu, które nie jest związane z przeszkodą, a z zaburzeniami czynności dolnych dróg moczowych. Trzecim klasycznym wskazaniem do neuromodulacji jest nietrzymanie stolca po wykluczeniu dysfunkcji mechanicznej aparatu zwieraczowego. Jeśli chodzi o nasze polskie warunki, to objęte refundacją są niestety tylko te dwa pierwsze wskazania, czyli wskazania urologiczne – zwraca uwagę dr Maciej Oszczudłowski, specjalista urolog na co dzień pracujący w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. Witolda Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Jak dodaje, nierzadko nietrzymaniu moczu towarzyszy nietrzymaniu kału.

Dlatego też w takich przypadkach chorzy, którzy kwalifikują się do leczenia neuromodulacją nerwów krzyżowych z powodu nietrzymania moczu, a dotknięci są także nietrzymaniem stolca, mają szansę na poprawę jakości życia.

W tej sprawie pacjenci wzięli już sprawy w swoje ręce i wystąpili do prof. Małgorzaty Kołodziejczak, prezes Polskiego Klubu Koloproktologii, oraz prof. Grzegorza Wallnera, konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii ogólnej, z prośbą o poparcie starań dotyczących rozszerzenia wskazań dla neuromodulacji nerwów krzyżowych o nietrzymanie kału.

Źródło: Kwartalnik NTM nr 1/2022

Skip to content