REKLAMA

Pacjenci ze stomią dopłacą do podstawowych wyrobów stomijnych?

Nawet kilkadziesiąt tysięcy pacjentów ze stomią może wkrótce zostać zmuszonych do dopłacania za refundowane dotychczas produkty stomijne. Takie zagrożenie pojawiło się w toku prac nad zmianą rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych na zlecenie. Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO wystosowało apel do parlamentarzystów – dla znacznej grupy pacjentów to koszt nie do udźwignięcia.

Apel POL- IKO

POL-ILKO skierowało 16 września apel do wszystkich posłów i senatorów dotyczący konieczności utrzymania bezpłatnego zaopatrzenia w produkty stomijne. Projekt nowelizacji rozporządzenia zakłada wprowadzenie zasady współpłacenia do refundowanych produktów dla kilkudziesięciu tysięcy chorych ze stomią. To potężny cios dla pacjentów, którzy i tak na ogół znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Pomysł wprowadzenia zasady współpłacenia jest zupełnie niezrozumiały w obliczu konsekwentnego zwiększania nakładów publicznych na zdrowie i coraz większego budżetu NFZ. Autorzy apelu powołują się na raporty OECD, wskazujące, że Polska znajduje się w czołówce państw pod względem odsetka osób doświadczających rujnujących wydatków prywatnych na zdrowie.

Postulaty POL- ILKO

Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO zwróciło się do parlamentarzystów z postulatami o:

  • eliminację dopłat pacjentów do produktów stomijnych lub wprowadzenie mechanizmów polityki społecznej, które wesprą pacjentów w najtrudniejszej sytuacji materialnej;
  • utrzymanie propozycji zwiększenia limitów na sprzęt stomijny, które nie były rewaloryzowane od 20 lat, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu dostępności tych produktów dla pacjentów;
  • ograniczenie zbędnej biurokracji oraz wprowadzenie jednego dokumentu zlecenia na refundowane produkty stomijne.

Źródło: Medexpress

Skip to content