REKLAMA
MCC, Centrum Medyczne MCC

Od 1 stycznia zmiany w zawieraniu umów na zaopatrzenie w wyroby medyczne

1 stycznia 2024 r. weszła w życie nowelizacja zarządzenia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Jak wskazano w uzasadnieniu, zmiany wprowadzone w § 12 ust. 5 zarządzenia wynikają z wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydanych na zlecenie. Uregulowano w nim kwestię dotyczącą realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne drogą wysyłkową. Dopuszczono możliwość zastosowania tej formy również w odniesieniu do wskazanych w rozporządzeniu wyrobów medycznych innych niż przysługujące comiesięcznie.

Kolejną zmianą jest nadanie nowego brzmienia załącznikowi nr 7 do zarządzenia. Określa on warunki realizacji świadczeń będących przedmiotem umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Nowelizacja obejmuje:

  1. Rozszerzenie katalogu osób realizujących świadczenia w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, obejmujące zaopatrzenie w wyroby produkowane seryjnie o instruktora orientacji przestrzennej i mobilności – wyłącznie w przypadku doboru zaopatrzenia w laski dla osób niewidomych. Jak czytamy w uzasadnieniu, zmiana ta ma charakter porządkowy i wynika z przypisania lasek dla osób niewidomych do przedmiotów ortopedycznych. W następstwie tego powyższa kwalifikacja została usunięta z zakresu świadczeń dotyczących zaopatrzenia w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie, w tym zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięczne,
  2. Rozszerzenie katalogu osób realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne o lekarzy i pielęgniarki w zakresie zaopatrzenia w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne wykonywane na zamówienie – z zastrzeżeniem wyłącznie zaopatrzenia w wyroby kompresyjne. Następująca zmiana obejmuje więc środki chłonne takie jak: pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, majtki chłonne, podkłady, wkłady anatomiczne i wkładki urologiczne.
  3. Doprecyzowanie kwestii dotyczących realizacji świadczeń w ramach zaopatrzenia w zakresie optyki
    okularowej przez rehabilitanta wzroku słabowidzących.

Szczegóły: ZARZĄDZENIE NR 177/2023/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Skip to content