REKLAMA
MCC, Centrum Medyczne MCC

Od 1 lipca – uproszenia w zleceniach na wyroby medyczne

Od stycznia 2023 roku obowiązują nowe wzory zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Lekarze zgłaszają, że wypełnienie elektronicznego dokumentu zajmuje więcej czasu niż jego wcześniejszej, papierowej wersji. Resort zdrowia zapowiada, że zostanie on uproszczony, a obecny system eZWM zastąpi 1 lipca w pełni zinformatyzowany system e-zlecenia.

Zlecenia na wyroby medyczne zostaną uproszczone

Od stycznia 2023 roku wprowadzono wiele zmian w obrębie zleceń na wyroby medyczne. Przestał m.in. obowiązywać uproszczony wzór papierowego zlecenia na zaopatrzenie w wyroby przysługujące comiesięcznie, jak np. pieluchomajtki. Wypełnienie nowych wzorów dokumentów zajmuje lekarzom kilka dodatkowych minut, które mogliby poświęcić na badanie pacjenta.

Uproszczenia dokumentacji na zaopatrzenie w wyroby medyczne domagał się w Sejmie podczas jednego z posiedzeń Komisji Zdrowia poseł Jerzy Hardie-Douglas, który jest także chirurgiem. 

Obecny na posiedzeniu wiceminister Maciej Miłkowski zapewnił, że resort pracuje nad uproszczeniem dokumentacji, a oczekiwane zmiany maja wejść od 1 lipca.

Będzie prościej, ale co z papierową wersją? 

Obecnie są dwie możliwości wystawienia zlecenia na wyroby medyczne – przez wypełnienie: wzoru papierowego lub zlecenia w postaci elektronicznej (w systemie eZWM).

1 stycznia tego roku wycofany został uproszczony wzór zlecenia w formie papierowej, który wymagał wypełnienia tylko jednej strony i dotyczył tylko wyrobów medycznych przysługujących pacjentowi comiesięcznie. Wzór ten został wycofany, a rozporządzenie uchylono w związku z pracami nad wprowadzeniem od 1 lipca br. pełnego systemu e-zlecenia, który ma zastąpić system eZWM.

Obecnie w systemie eZWM, część informacji uzupełnia się automatycznie. Zamysł jest taki, by jak najwięcej informacji było w ten sposób uzupełnianych.

Po 1 lipca 2023 roku papierowa wersja zlecenia będzie mogła być stosowana jedynie w sytuacji braku dostępu do systemu elektronicznego. 

Zlecenia na wyroby medyczne mogą być wystawiane maksymalnie na 12 miesięcy. Niektóre, jak np. wspomniane pieluchomajtki, przysługują pacjentowi comiesięcznie.

Nowe zasady refundacji wyrobów medycznych

Od 1 stycznia 2023 roku weszły w życie także zmiany dotyczące wykazu wyrobów. Do tej pory pacjentowi przysługiwało zaopatrzenie w sprzęt stomijny do 90 sztuk miesięcznie, w odpowiednim limicie finansowania w zależności od rodzaju stomii. Od tego roku refundacja została podzielona na dwie pozycje: lp. 99 i lp. 141. Teraz, jak wyjaśnia NFZ, przy wypisywaniu zlecenia na obie pozycje, całą kwotę refundacji należy traktować jako jeden limit finansowania. Realizacja zleceń na zaopatrzenie w sprzęt stomijny wystawionych do 31 grudnia 2022 roku powinna odbywać się już na nowych zasadach. 
Oznacza to, że możliwa jest realizacja zlecenia na m.in. worki stomijne w systemie jednoczęściowym lub dwuczęściowym albo płytki stomijne, zestaw do irygacji (kolostomia). Natomiast w przypadku zapotrzebowania na wyroby stomijne – m.in. pudry, pasty, paski, półpierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, należy uzyskać nowe zlecenie na lp. 141.

Zmieniły się też przepisy w zakresie refundacji wózków inwalidzkich. Dokonano ich podziału, a kategorie zostały szczegółowo opisane. Obowiązujący obecnie limit finansowania wózka spacerowego biernego dla dorosłych wynosi do 4 tys. zł, dla dzieci do 3 tys. zł. Podniesiono został natomiast limit finansowania na wózek elektryczny dla dorosłych i dla dzieci do 5 tys. zł. MZ podniósł także limity dla wyrobów przeznaczonych dla osób z wadą wzroku i wspomagających słyszenie. Rurki tracheostomijne mogą być natomiast wymieniane co 6 miesięcy.

Źródło: Rynek Zdrowia

Skip to content