REKLAMA
Ukraina, solidarność, jesteśmy solidarni, jesteśmy z Wami

Od 1 grudnia zmiany w refundacji wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Dziś, 1 grudnia, wchodzą w życie przepisy zmieniające dotychczasowe zasady refundacji wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, w tym środków absorpcyjnych.

27 sierpnia 2021 roku Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Zmiany obejmują pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, majtki chłonne, wkłady anatomiczne (urologiczne) oraz podkłady. Spośród innych zmian warto odnotować wprowadzenie nowych limitów cenowych dla cewników urologicznych hydrofilowych. Poszerzono także listę osób uprawnionych do wypisywania zleceń na worki do zbiórki moczu oraz produkty stomijne. Nowe rozporządzenie uwzględnia szereg postulatów zgłaszanych w trakcie konsultacji społecznych przez organizacje pacjenckie, które apelowały o zmiany od wielu lat.

Środki absorpcyjne

Po raz pierwszy od 22 lat zmianie uległy limity cenowe na refundowane środki absorpcyjne tj. pieluchomajtki, majtki chłonne oraz pieluchy anatomiczne. Wzrosły one do kwoty 1,70 zł za sztukę przy limicie ilościowym do 90 sztuk miesięcznie i 30% dopłacie pacjenta.

Limit kwotowy dla pozostałych refundowanych środków absorpcyjnych, tj. wkładów anatomicznych (urologicznych) i podkładów został utrzymany na dotychczasowym poziomie 1,00 zł za sztukę. Resort zdrowia ustalił także, że te produkty mają posiadać minimalną chłonność na poziomie 250 ml.

Minister Zdrowia zdecydował również o wprowadzeniu 30% odpłatności dla pacjentów onkologicznych (P.100). Oznacza to, że poziom współpłacenia dla wszystkich pacjentów korzystających z refundowanych środków chłonnych został ujednolicony.

Cewniki

Rozporządzenie wprowadziło trzy limity finansowania:

  • 5,35 zł za sztukę dla cewnika hydrofilowego gotowego do użycia,
  • 2,60 zł za sztukę dla cewnika hydrofilowego aktywowanego wodą,
  • 0,80 zł za sztukę dla cewnika niepowlekanego.

Ponadto w ramach jednego zlecenia możliwe będzie uzyskanie refundacji na różne typy cewników, z zachowaniem limitu ilościowego tj. 180 sztuk miesięcznie. Dla dorosłych pacjentów odpłatność wynosi 30%, dla dzieci są one refundowane w pełnej kwocie do wysokości limitu dla każdej grupy produktowej odrębnie.

Inne zmiany wprowadzone rozporządzeniem

W rozporządzeniu rozszerzono również katalog osób uprawnionych do wystawiania zleceń na:

Worki do zbiórki moczu z odpływem (lp. 97) – o lekarza specjalistę onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów.

Zaopatrzenie stomijne (lp. 99):

  • w przypadku urostomii, kolostomii i ileostomii – o lekarza specjalistę chirurgii klatki piersiowej lub lekarza specjalistę ginekologii onkologicznej. W kolostomii o lekarza specjalistę urologii lub urologii dziecięcej,
  • przy kolostomii i ileostomii – o lekarza specjalistę w dziedzinie gastroenterologii,
  • w przypadku przetoki ślinowej – o lekarza specjalistę chirurgii szczękowo-twarzowej lub otolaryngologii lub otolaryngologii dziecięcej.

Więcej informacji o refundacji wyrobów medycznych, leków i leczenia zabiegowego dostępnych jest w zakładce CO JEST REFUNDOWANE.

Skip to content