REKLAMA
MCC, Centrum Medyczne MCC

Obwieszczenie z listą leków obowiązujących od 1 kwietnia

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych jest już opublikowane na stronie Ministerstwa.

Na liście są nowe leki w programach lekowych, ale i apteczne. Wśród nich m.in. terapia stosowania w leczeniu polipów nosa,  pembrolizumab – stosowany w leczeniu raka szyjki macicy już od początkowej, I linii leczenia. Zmieniają się programy leczenia czerniaka, nowotworów krwi, stwardnienia rozsianego, choroby Leśniowskiego-Crohna, ASMD (niedobór kwaśnej sfingomielinazy), miastenii.

Po raz pierwszy pojawiły się również dwa nowe wykazy G1 i G2 (tzw. „polskie leki”) uwzględniające łącznie 355 leków, rozumianych jako indywidualne kody GTIN.

Wykaz G1 zawiera leki wytwarzane na terytorium Polski albo takie, do których wytworzenia wykorzystano substancję czynną wytworzoną na terytorium Polski – objęte 10-procentową redukcją dopłaty pacjenta.
Wykaz G2 zawiera leki wytwarzane na terytorium Polski z wykorzystaniem substancji czynnej wytwarzanej na terytorium Polski – objęte 15-procentową redukcją dopłaty pacjenta.

Na liście są także zmiany w dostępie do refundowanego leczenia onkologicznego w nowotworach kobiecych tj. poszerzenie wskazań w programach: LECZENIE CHORYCH NA RAKA JAJNIKA, RAKA JAJOWODU LUB RAKA OTRZEWNEJ (ICD-10: C56, C57, C48) B.50 oraz LECZENIE CHORYCH NA RAKA SZYJKI MACICY (ICD-10: C53) B.159.

Dobrą wiadomością dla pacjentów jest również pozostawienie trzech nowoczesnych leków w programie lekowym B.56 LECZENIE CHORYCH NA RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO (ICD-10: C61). Chodzi o przedłużenie umów refundacyjnych dla leków Xtandi (enzalutamid) oraz Nubeqa (darolutmaid) stosowanych w leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami i bez przerzutów.

Dodatkowo wprowadzono nowe wskazanie na listę apteczną tj. lek Solitombo, będący połączeniem solifenacyny i tamsulosyny z jednoczesnym uwzględnieniem tego leku na liście bezpłatnych leków 65+. Substancje zawarte w leku mają niezależne od siebie, uzupełniające się mechanizmy działania w leczeniu umiarkowanych i ciężkich objawów w fazie napełnienia pęcherza i w fazie opróżniania pęcherza, związanych z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego u mężczyzn, którzy niewystarczająco odpowiadają na leczenie w monoterapii.

Rozrost gruczołu krokowego może wpływać na pogorszenie komfortu życia – nierzadko prowadzi do problemów związanych z mikcją (np. trudności w oddawaniu moczu, zmniejszony strumień moczu, uczucie niepełnego opróżnienia pęcherza, parcie na mocz, konieczność częstszego oddawania moczu).

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 kwietnia 2024 r.

Skip to content