REKLAMA

Nowe zasady odwiedzin w zakładach ZOL/ ZPO

Resort zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny postanowiły poluzować zasady dotyczące odwiedzin pacjentów w ZOL-ach, co ma to związek z postępem Narodowego Programu Szczepień. Dla niezaszczepionych pacjentów oraz odwiedzających przygotowano inne zasady i wytyczne.  

W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień, w tym zaszczepieniem przeciwko COVID-19 większości pacjentów i personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych/ pielęgnacyjno-opiekuńczych (ZOL/ZPO), MZ zaproponowało wznowienie możliwości odwiedzin pacjentów przebywających w ZOL/ZPO, z zachowaniem odpowiednich środków zapobiegania i kontroli zakażeń w tych placówkach.

„W każdej sytuacji, w których dopuszcza się możliwość opuszczania ZOL/ZPO przez pacjenta oraz odwiedzania pacjenta przez gości na terenie placówki, konieczne jest zachowanie reżimu sanitarnego w trakcie całego okresu przebywania pacjenta „na przepustce” oraz w czasie wizyty.

Jeżeli chodzi o odwiedziny pacjentów przebywających w ZOL/ZPO to jeżeli pacjent jest zaszczepiony przeciwko COVID-19 albo przebył zakażenie wirusem SARS-CoV-2, albo posiada negatywny wynik testu PCR lub antygenowego, MZ i GIS rekomenduje:

– przebywania pacjenta poza terenem placówki np. w celu odwiedzenia bliskich, lub odbycia konsultacji lekarskich, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, 

– odwiedzania pacjenta na terenie placówki przez gości, którzy również zostali zaszczepieni przeciwko COVID-19, przy zachowaniu wymaganego reżimu sanitarnego,

– odwiedzania pacjenta na terenie placówki, przez osoby niezaszczepione, które posiadają negatywny wynik testu PCR lub antygenowego albo przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2, przy zachowaniu reżimu sanitarnego,

– odwiedzania pacjenta na terenie placówki przez osoby niezaszczepione, które nie spełniają warunków określonych w punkcie 1 c, z zachowaniem zasad wzmożonego reżimu sanitarnego.

Testy antygenowe mogą być wykonywane na terenie placówki w przypadku, gdy dana placówka dysponuje tymi testami i zdecyduje się na ich wykorzystanie przy organizacji odwiedzin u pacjentów.

Jeżeli pacjent nie jest zaszczepiony przeciwko COVID-19, nie przebył zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie posiada negatywnego wyniku testu PCR lub antygenowego, MZ i GIS rekomenduje:

– odwiedzania pacjenta na terenie placówki przez gości, którzy zostali zaszczepieni przeciwko COVID-19, przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego,

– odwiedzania pacjenta przez osoby niezaszczepione, które uzyskały negatywny wynik testu antygenowego lub PCR w kierunku wirusa SARS-CoV-2, wykonanego na 48 godzin przed planowaną wizytą, lub przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2, przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego,

MZ i GISW nie rekomenduje odwiedzania pacjenta przez osoby niezaszczepione, bez negatywnego wyniku testu lub ozdrowieńców.

Dodatkowo, jeśli pacjent nie został zaszczepiony ani nie przebył zakażenia wirusem SARS-CoV-2, zalecane są  specjalne środki ostrożności oraz indywidualne rozważenie w każdym przypadku możliwości rozszerzania zakresu jego aktywności poza terenem placówki, jak i umożliwiania odwiedzin przez osoby bliskie, zwłaszcza w sytuacjach, w których aktywność poza terenem placówki lub odwiedziny są konieczne (np. wizyty lekarskie, pożegnanie).

Ostateczne decyzje w sprawach odwiedzin i przebywania pacjentów poza terenem ZOL/ZPO oraz organizacji odwiedzin pacjentów przez gości na terenie placówki powinny być podejmowane przez kierownika danego zakładu, przy uwzględnieniu bieżącej sytuacji epidemiologicznej występującej na danym obszarze oraz w podmiocie, a także postępu realizacji szczepień w tej placówce. „

Nowe rekomendacje opublikowano na stronie resortu zdrowia.

Źródło: https://www.politykazdrowotna.com/74577,odwiedziny-w-zol-ach-mz-i-gis-zmieniaja-zasady