REKLAMA
Ukraina, solidarność, jesteśmy solidarni, jesteśmy z Wami

Nowe zasady odwiedzin w zakładach ZOL/ZPO

Resort zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny postanowiły poluzować zasady dotyczące odwiedzin pacjentów w ZOL-ach, co ma to związek z postępem Narodowego Programu Szczepień. Dla niezaszczepionych pacjentów oraz odwiedzających przygotowano inne zasady i wytyczne.  

W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień, w tym zaszczepieniem przeciwko COVID-19 większości pacjentów i personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych/ pielęgnacyjno-opiekuńczych (ZOL/ZPO), MZ zaproponowało wznowienie możliwości odwiedzin pacjentów przebywających w ZOL/ZPO, z zachowaniem odpowiednich środków zapobiegania i kontroli zakażeń w tych placówkach.

W każdej sytuacji, w których dopuszcza się możliwość opuszczania ZOL/ZPO przez pacjenta oraz odwiedzania pacjenta przez gości na terenie placówki, konieczne jest zachowanie reżimu sanitarnego w trakcie całego okresu przebywania pacjenta „na przepustce” oraz w czasie wizyty.

Rekomendacje MZ i GIS

Jeżeli chodzi o odwiedziny pacjentów przebywających w ZOL/ZPO to jeżeli pacjenta zaszczepiono przeciwko COVID-19 albo jeśli przebył zakażenie wirusem SARS-CoV-2, albo posiada negatywny wynik testu PCR lub antygenowego, MZ i GIS rekomenduje:

  • przebywanie pacjenta poza terenem placówki np. w celu odwiedzenia bliskich, lub odbycia konsultacji lekarskich, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, 
  • odwiedzanie pacjenta na terenie placówki przez gości zaszczepionych przeciwko COVID-19, przy zachowaniu wymaganego reżimu sanitarnego,
  • odwiedzania pacjenta na terenie placówki, przez osoby niezaszczepione, które posiadają negatywny wynik testu PCR lub antygenowego albo przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2, przy zachowaniu reżimu sanitarnego,
  • odwiedzania pacjenta na terenie placówki przez osoby niezaszczepione, które nie spełniają warunków określonych w punkcie 1 c, z zachowaniem zasad wzmożonego reżimu sanitarnego.

Testy antygenowe mogą być wykonywane na terenie placówki w przypadku, gdy dana placówka dysponuje tymi testami i zdecyduje się na ich wykorzystanie przy organizacji odwiedzin u pacjentów.

Jeżeli pacjent nie jest zaszczepiony przeciwko COVID-19, nie przebył zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie posiada negatywnego wyniku testu PCR lub antygenowego, MZ i GIS rekomenduje:

  • odwiedzanie pacjenta na terenie placówki przez gości, których zaszczepiono przeciwko COVID-19, przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego,
  • odwiedzanie pacjenta przez osoby niezaszczepione, które uzyskały negatywny wynik testu antygenowego lub PCR w kierunku wirusa SARS-CoV-2, wykonanego na 48 godzin przed planowaną wizytą, lub przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2, przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego.

MZ i GISW nie rekomenduje odwiedzania pacjenta przez osoby niezaszczepione, bez negatywnego wyniku testu lub ozdrowieńców.

Dodatkowe rekomendacje

Dodatkowo, jeśli pacjent nie zaszczepiono ani nie przebył zakażenia wirusem SARS-CoV-2, zaleca się specjalne środki ostrożności. Istotne jest także indywidualne rozważenie w każdym przypadku możliwości rozszerzania zakresu aktywności pacjenta poza terenem placówki. Należy umożliwiać odwiedziny przez osoby bliskie, zwłaszcza w sytuacjach, w których aktywność poza terenem placówki nie jest możliwa.

Ostateczne decyzje w sprawach odwiedzin i przebywania pacjentów poza terenem ZOL/ZPO oraz organizacji odwiedzin pacjentów przez gości na terenie placówki powinien podejmować kierownik danego zakładu. Jego obowiązkiem jest uwzględnić bieżącą sytuację epidemiologiczną występującą na danym obszarze oraz w podmiocie, a także postęp realizacji szczepień w tej placówce. 

Nowe rekomendacje opublikowano na stronie resortu zdrowia.

Źródło: www.politykazdrowotna.com

Skip to content