REKLAMA
MCC, Centrum Medyczne MCC

Ministerstwo Zdrowa proponuje stomikom kompromis

Do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego wpłynęła interpelacja w sprawie refundacji wyrobów medycznych dla pacjentów stomijnych. W odpowiedzi ministerstwo proponuje uwzględnienie wielu postulatów i kompromis w zapisach rozporządzenia.

Kontrowersje i zmiany

Od lipca trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie zmian w refundacji wyrobów medycznych na zlecenie. Sporo kontrowersji wokół projektu pojawiło się w środowisku stomików.

Do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego wpłynęła interpelacja w sprawie refundacji wyrobów medycznych dla pacjentów stomijnych, w której posłanka Anna Dąbrowska-Banaszek (PiS) zapytała:

  1. Na jakim etapie są prace Ministerstwa Zdrowia w tym zakresie?
  2. Czy rozważane jest zwiększenie limitów kwot przeznaczonych dla osób ze stomią?
  3. Czy będą uwzględnione w refundacji inne potrzebne do właściwej pielęgnacji stomią produkty?

Ministerstwo w odpowiedzi na interpelację

W przesłanej odpowiedzi na interpelację zaznaczono, że po rundzie dwóch spotkań z organizacjami pacjenckimi Pol-Ilko i Stomalife oraz Polskim Towarzystwem Pielęgniarek Stomijnych, ministerstwo zaproponowało co następuje:

„Na ostatnim spotkaniu 2 września br. został zaproponowany daleko idący kompromis ze strony Ministra Zdrowia, który ma przede wszystkim podnieść limity na worki i płytki stomijne dla wszystkich pacjentów ze stomią przy braku dopłat ze strony pacjentów, a także zapewnić refundację akcesoriów wspomagających i uszczelniających w stomii, z osobnymi limitem i niewielką współpłatność na poziomie 24 zł miesięcznie. Dotychczasowe analizy resortu wskazują, że przy obecnej konstrukcji przepisów, a także braku jakichkolwiek dopłat do limitu, refundacja wyrobów wspomagających i uszczelniających przez pacjentów ze specjalnymi uprawnieniami potrafi sięgać kilku tysięcy złotych miesięcznie. Wprowadzenie dopłaty 24 zł do limitu 120 zł ma na celu wbudowanie minimalnych hamulców w realizowaniu obecnych uprawnień przez tę grupę pacjentów.”

Minister podkreśla również, że ostateczna wersja rozporządzenia będzie odpowiedzią na jeszcze inne postulaty zgłoszone podczas spotkania 2 września br., służące poprawie zaopatrzenia pacjentów stomijnych w wyroby medyczne. Zapewnia również, że Minister Zdrowia szczegółowo przeanalizował ostatnie postulaty organizacji pacjenckich oraz ekspertów, wiele z nich zostało uwzględnionych w ostatecznym kształcie przepisów, przede wszystkim wzrost limitów na poziomie min. 30 proc.

Skip to content