REKLAMA
MCC, Centrum Medyczne MCC

Ministerstwo Edukacji będzie wspierać higienę menstruacyjną w szkołach

26 czerwca 2024 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 13 czerwca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Zmiany wejdą w życie 11 lipca br.

Rozporządzenie ma być pierwszym krokiem w kierunku polepszenia standardów higienicznych w szkołach.

Do MEN i kuratoriów oświaty w całej Polsce wpływały od uczniów i rodziców liczne skargi na brak podstawowych środków higienicznych w wielu szkołach. Braki takie wykazały liczne kontrole. W rozporządzeniu postanowiono zatem wskazać wprost w katalogu wymaganych środków higieny osobistej. Są to m.in.: mydło do rąk, papierowe ręczniki lub suszarki do rąk i papier toaletowy. Obowiązek wejdzie w życie 11 lipca br.

Drugim krokiem zmian będzie pilotaż wyposażenia szkół i placówek w środki higieny menstruacyjnej dla dziewcząt. Program będzie wspierał działania samorządów i innych organów prowadzących szkoły i placówki. Analiza przedstawiona przez organizacje pozarządowe uzasadnia potrzebę zbadania sygnalizowanych potrzeb w obszarze tzw. wykluczenia menstruacyjnego. W ramach programu wybrana zostanie reprezentatywna grupa badawcza szkół. W niej realizowany będzie projekt w zakresie dostępności do środków higieny menstruacyjnej w szkołach. Podsumowanie programu wskaże rekomendacje do dalszych działań o charakterze systemowym. Działania MEN mają zachęcić organy prowadzące szkoły i placówki do systematycznego zapewniania uczennicom dostępu do środków higieny menstruacyjnej.

Rzetelna edukacja dotycząca cyklu menstruacyjnego i zabezpieczenie potrzeb z niej wynikających pozwoli niwelować stygmatyzację towarzyszące miesiączce. Zaproponowane przez MEN rozwiazania mają za zadanie zapewnić przebywającym w szkole i placówce osobom czystość, co bezpośrednio wpływa na profilaktykę zdrowia, oraz poczucie komfortu psychicznego związanego z realizacją swoich podstawowych potrzeb.

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Skip to content