REKLAMA
MCC, Centrum Medyczne MCC

Legislacja

Nowa lista leków refundowanych – wciąż bez farmaceutyków na NTM. Polska jest jednym z nielicznych krajów w Europie, w których brak jest refundacji farmakoterapii nietrzymania moczu. Rozporządzenie dotyczące nowych wykazów refundacyjnych, po podpisaniu go przez minister zdrowia Ewę Kopacz oraz ministra finansów Jacka Rostowskiego, weszło w życie z dniem 16 marca br. Na nowej liście nie znalazła się żadna substancja medyczna, stosowana w leczeniu nietrzymania moczu.

Zarówno leki stosowane w leczeniu pęcherza nadreaktywnego (np. Emselex, Toviaz, Uroflow, Vesicare), jak i w  wysiłkowym nietrzymaniu moczu nie są refundowane, pomimo że z epidemiologicznego punktu widzenia, oba te schorzenia można zaliczyć do chorób społecznych. Nowe leki stosowane w leczeniu pęcherza nadreaktywnego zostały zgłoszone na listy refundacyjne. Jednak refundacja po raz kolejny nie została im przyznana. Wyjątek stanowi 30% refundacji leków „starego typu” (Ditropan, Driptane) w przypadku nadreaktywności pęcherza moczowego wyłącznie u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym.

Do listy schorzeń przewlekłych, na które państwo zdecydowało się refundować leki dopisano:

  • zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego leczenia u dzieci powyżej 6 roku życia – tzw. ADHD
  • chorobę Leśniowskiego – Crohna
  • wrzodziejące zapalenie jelita grubego
  • przerost gruczołu krokowego
  • ciężką postać POChP dla pacjentów z udokumentowanym badaniem spirometrycznym wartością wskaźnika FEV< 50% i ujemna próba rozkurczową.

Finansowane będą także terapie w chorobach rzadkich, m.in. leczenie trzech pacjentów z mukopolisacharydozą typu VI. NFZ zacznie finansować leczenie choroby Pompe’go. Państwo przejmie również finansowanie leczenia mukopolisacharydozy typu II tzw. zespół Huntera. NFZ będzie też finansować leczenie zaburzeń wzrostu u dzieci w wieku 2-16 lat z ciężkim pierwotnym niedoborem insulinopodobnego czynnika wzrostu.

Skip to content