REKLAMA
Ukraina, solidarność, jesteśmy solidarni, jesteśmy z Wami

Koniec roku bez wyczekiwanych zmian w refundacji leków

Ostatni kwartał 2021 roku to czas wdrożenia istotnych zmian w refundacji wyrobów, medycznych wydawanych na zlecenie. Niestety, w obszarze refundowanego leczenia farmakologicznego pacjenci z NTM nie doczekali się realizacji deklaracji przez resort zdrowia. Osoby zmagające się z nietrzymaniem moczu nie kryją rozgoryczenia związanego z brakiem decyzji Ministerstwa Zdrowia w sprawie refundacji kolejnych molekuł.

Bez zmian w refundacji dla pacjentów z NTM

(…) – Nadal nie mamy decyzji w sprawie finansowania nowoczesnych leków w ramach II linii leczenia zespołu pęcherza nadreaktywnego i nie zapadły żadne decyzje dotyczące zmian i rozszerzenia programu lekowego dla chorych na raka prostaty. Stowarzyszenie „UroConti” aktywnie działa w tej sprawie. Wysyłamy pisma z  prośbą o interwencję do parlamentarzystów, którzy konsekwentnie od wielu lat nas wspierają. Słowa podziękowania należą się posłom ze wszystkich klubów. Szczególnie dziękujemy najliczniejszej grupie, którą reprezentują parlamentarzyści z Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy. Niemniej z przykrością stwierdzam, że ministerstwo pozostaje głuche na nasze postulaty – ocenia Elżbieta Żukowska. (…) Zarząd Główny „UroConti” przygotował i udostępnił członkom list. Po uzupełnieniu imieniem i nazwiskiem pacjenci mogą wysyłać bezpośrednio na adres resortu zdrowia. Dotychczas pod tak sformułowanym apelem podpisało się już ponad 200 członków „UroConti”.

Bez zmian w farmakoterapii raka prostaty

Zmian w programie lekowym „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C-61)” nie doczekali się również pacjenci onkologiczni. Bogusław Olawski, przewodniczący Sekcji Prostaty Stowarzyszenia „UroConti”, nie kryje rozgoryczenia. (…). Pacjenci z  opornym na kastrację rakiem gruczołu krokowego, u których nie wystąpiły jeszcze przerzuty (…) nie zostali objęci dostępem do refundowanych leków. Są to: Erleada (apalutamid), Nubequa (darolutamid) i Xtandi (enzalutamid). W przypadku pacjentów, u których pojawiły się przerzuty, nadal utrzymany został zakaz leczenia sekwencyjnego. (…).

Radioterapeuta poprowadzi chorego z rakiem prostaty

W październiku NFZ zaproponował ważne zmiany w sposobie realizacji programu B.56 „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C-61)”. Chodzi o rozszerzenie kompetencji radioterapeutów i umożliwienie im prowadzenia pacjentów z zaawansowanym nowotworem prostaty. Są one przewidziane w zarządzeniu prezesa NFZ nr 167/2021 z 12 października 2021 roku. Zdaniem dr. n. med. Piotra Wojcieszka z Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach, rozszerzenie programu lekowego o dostęp lekarzy ze specjalizacją radioterapia onkologiczna ma sens. Szczególnie że radioterapeuta-onkolog zajmuje się leczeniem raka gruczołu krokowego we wszystkich stopniach zaawansowania. (…) Zaproponowany przez NFZ zapis w zarządzeniu ma również swoje ograniczenia. Warunkuje dopuszczenie radioterapeutów-onkologów poprzez „udokumentowane wykorzystanie chemioterapii (docetaksel) w leczeniu chorych na zaawansowanego raka gruczołu krokowego – w przypadku realizacji programu przez lekarzy specjalistów w dziedzinie radioterapii onkologicznej”. (…)

Bezpłatne leki od 70. roku życia?

Ostatni kwartał nie przyniósł też rozstrzygnięcia senackiej inicjatywy dotyczącej udostępnienia bezpłatnych leków od 70., a nie 75. roku życia. Projekt zmiany ustawy trafił z Senatu do Sejmu w trakcie wakacji, niestety od tamtej pory (…) nie jest procedowany. Do pomysłu senatorów odniosło się jednak Ministerstwo Zdrowia. Podkreśliło, że jeśli znajdzie fundusze w budżecie, wówczas przygotuje własny projekt regulacji. O jakich kwotach mowa? (…) Skutki finansowe projektowanej zmiany mogą wynieść od 210,7 mln zł w 2021 r. do 804,3 mln zł w roku 2025. W sumie na ten cel w budżecie do 2025 roku powinno zostać zarezerwowane dodatkowe 3,2 mld zł. Stanowiłoby to wzrost wydatków na leki dla seniorów z poziomu ok. 8,324 mld zł do ok. 11,494 mld zł.

Historyczna zmiana

Od 1 grudnia zostanie wprowadzona dzięki nowelizacji rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. (…) Limity na nie wyniosą odpowiednio:1,70 zł za sztukę dla pieluchomajtek, majtek chłonnych i pieluch anatomicznych (przy limicie ilościowym do 90 sztuk miesięcznie i 1 zł dla wkładów anatomicznych (urologicznych) i podkładów. (…) Powinny mieć one minimalną chłonność na poziomie 250 ml. Ujednolicono również zasady współpłacenia dla wszystkich pacjentów. Wprowadzono 30-procentową odpłatność dla chorych onkologicznie (była to tzw. grupa P.100).(…)

Od 1 grudnia (…) refundowane będą także cewniki hydrofilowe i mamy tu trzy limity finansowania. Jest to odpowiednio 5,35 zł za 1 sztukę dla cewnika hydrofilowego gotowego do użycia. 2,60 zł za 1 sztukę wynosi refundacja dla cewnika hydrofilowego aktywowanego wodą oraz 0,80 zł za 1 sztukę dla cewnika niepowlekanego. Cewniki te będą refundowane w 100% dzieciom i młodzieży do 18. roku życia z zachowaniem limitu ilościowego w wysokości 180 sztuk w ramach jednego zlecenia. Dla dorosłych pacjentów wprowadzono takie same warunki limitowe, ale z 30-procentową odpłatnością.

Autorka: Violetta Madeja

Źródło: Kwartalnik NTM nr 4/2021

Skip to content