REKLAMA
Ukraina, solidarność, jesteśmy solidarni, jesteśmy z Wami

Jest Rada Organizacji Pacjentów!

Minister zdrowia, Adam Niedzielski powołał Radę Organizacji Pacjentów, złożoną w całości z przedstawicieli organizacji pacjenckich. Rada będzie konsultować projekty legislacyjne i angażować się w kwestie najistotniejsze z punktu widzenia pacjenta.

Skład Rady

Rada liczy 15 osób powołanych na 5 lat. Kandydatów zgłosiły  największe ogólnopolskie organizacje pacjentów, zarejestrowane od co najmniej 5 lat. W sumie zgłoszono 55 kandydatów, spośród nich do Rady wybrano następujące osoby:

 • Elżbieta Oleksiak – Polski Związek Niewidomych,
 • Krystyna Wechmann – Federacja Stowarzyszeń Amazonek,
 • Ks. Arkadiusz Nowak – Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej,
 • Joanna Pietrusiewicz – Fundacja Rodzić po Ludzku,
 • Jacek Hołub – Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”,
 • Stanisław Maćkowiak – Federacja Pacjentów Polskich,
 • Aleksandra Rudnicka – Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS,
 • Paweł Wójtowicz – MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę,
 • Magdalena Kołodziej – Fundacja MY Pacjenci,
 • Urszula Jaworska – Fundacja Urszuli Jaworskiej,
 • Anna Śliwińska – Polskie Stowarzyszenie Diabetyków,
 • Piotr Fonrobert – Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych oraz Stowarzyszenie Pomocy Chorym na GIST,
 • Małgorzata Durka – Związek Stowarzyszeń Koalicja „Na Pomoc Niesamodzielnym”,
 • Piotr Dąbrowiecki – Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na astmę alergie i POCHP,
 • Dorota Korycińska – Fundacja OnkoCafe-Razem Lepiej, Alivia – Fundacja Onkologiczna, Fundacja „Pokonaj raka”, Stowarzyszenie Walki z Rakiem Jajnika Niebieski Motyl, Stowarzyszenie Neurofibromatozy Polska Alba Julia, Fundacja OmeaLife.

Przewodniczącym Rady został ks. Arkadiusz Nowak, a wiceprzewodniczącą Magdalena Kołodziej.

Źródło: www.gov.pl

Skip to content