REKLAMA
MCC, Centrum Medyczne MCC

Inkontynencja kosztuje społeczeństwo europejskie ponad 40 mld euro rocznie

Bruksela (Belgia), 24 września 2023 r.

Nowe międzynarodowe badanie dotyczące obciążeń ekonomicznych związanych z nietrzymaniem moczu pokazuje, że koszty opieki związane z inkontynencją będą wynosić ponad 40 mld euro w 2023 roku. Koszty te obejmują wpływ nietrzymania moczu na zdrowie, koszty konsultacji lekarskich i środków absorpcyjnych, absencji w pracy związanej z nietrzymaniem moczu, domów opieki oraz wpływ na środowisko. Jeśli nie zostaną podjęte żadne działania mające na celu wsparcie zdrowia osób cierpiących na inkontynencję, stanie się ona głównym problemem zdrowotnym w Europie, a jego stan pogłębi się w związku ze starzeniem się społeczeństwa, co w 2030 r. spowoduje obciążenie ekonomiczne na poziomie 320 mld. euro.

Na nietrzymanie moczu cierpi nawet 45% Europejczyków

Około 55-60 milionów Europejczyków cierpi na problemy zdrowotne związane z trzymaniem moczu. Ta, często przewlekła, choroba nie tylko wpływa na jakość życia pacjentów i ich bliskich, ale ma także znaczący wpływ na krajowe systemy opieki zdrowotnej, gospodarkę i środowisko. Około 35% z 40 mld euro kosztów poniesionych w związku z inkontynencją, było wynikiem utraty produktywności pacjentów, a kolejna jedna trzecia była związana ze stosowaniem środków chłonnych. Patrząc na koszty utylizacji odpadów, koszt spalania (środków chłonnych) był minimalnie niższy niż koszt recyklingu. Jednak ślad węglowy w przypadku recyklingu jest znacznie niższy.

Problemy związane z kontynencją będą stale narastać

Profesor Philip Van Kerrebroeck, współprzewodniczący Biura ds. Polityki Europejskiego Towarzystwa Urologicznego, mówi: „Problemy z kontynencją są odczuwalne niezależnie od płci, wieku i pochodzenia społeczno-ekonomicznego i mogą mieć poważny negatywny wpływ na jakość życia poszczególnych osób. Konsekwencje fizyczne, psychospołeczne i ekonomiczne dla pacjentów i ich opiekunów stanowią barierę w pełnym uczestnictwie w życiu społecznym. Optymalna opieka zdrowotna związana z kontynencją powinna być realnie dostępna dla każdego.”

Ponieważ ryzyko problemów z kontynencją często koreluje ze schorzeniami, które rozwijają się lub nasilają wraz z wiekiem, przewiduje się, że problemy te będą narastać w miarę szybkiego starzenia się populacji europejskiej. Pracownicy służby zdrowia i nieformalni opiekunowie dokładają wszelkich starań w ramach istniejących ograniczeń różnych systemów opieki zdrowotnej, jednak obecne systemy nie są jeszcze w pełni przystosowane do wspierania opieki nad osobami nietrzymającymi moczu. Polityka i prawodawstwo zarówno w państwach członkowskich UE, jak i w krajach niebędących członkami UE z zaniedbuje opiekę nad osobami z inkontynencją, pomimo  powszechności problemu, poważnego charakteru schorzenia i istniejących rozwiązań.

Konieczne są działania polityczne na skalę ogólnoeuropejską

Van Kerrebroeck: „Nadszedł czas, aby podjąć działania i przekształcić tę zaniedbaną kwestię, aby sprostać wyzwaniu, przed jakim stoi Europa w zakresie zdrowia związanego z kontynencją. W naszej kampanii zachęcającej do działania chcielibyśmy uświadomić decydentom, że istnieje wiele sposobów na poprawę stanu zdrowia osób cierpiących na nietrzymanie moczu poprzez wzmożoną profilaktykę, lepszą opiekę, dostęp do wsparcia w tym leczenia, i na włączenie do społeczeństwa. Należy zrobić znacznie więcej, aby zmniejszyć bezpośrednie wydatki oraz obciążenie pacjentów, ich opiekunów i społeczeństwa.”

Podczas Pierwszego EU Continence Healt Summit dotyczącego zdrowia związanego z kontynencją, który odbędzie się 8 listopada w Brukseli, zainteresowane strony zbiorą się, aby osiągnąć istotne zmiany w politykach związanych z inkontynencją w całej Europie. Podczas tego wydarzenia zostanie zaprezentowany Manifest zawierający 10 najważniejszych wezwań do działania, aby podkreślić potrzebę działania i zapewnić decydentom wizję polityki, która może doprowadzić do wymiernych zmian.

O inkontynencji i Tygodniu Urologii 2023

Problemy związane z kontynencją są poważnym problemem zdrowotnym, który wpływa nie tylko na pacjentów, ale także na ich opiekunów, społeczeństwo, gospodarkę i środowisko. Nietrzymanie moczu jest również niezwykle powszechne i dotyka prawie 45% populacji. W związku z tym staramy się, aby zasoby umożliwiające identyfikację objawów nietrzymania moczu i szukanie pomocy były jak najbardziej dostępne.

Podczas Tygodnia Urologii 2023 (24–30 września) Europejskie Towarzystwo Urologiczne skupia się na przełamywaniu tabu wokół mówienia o nietrzymaniu moczu. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat Tygodnia Urologii.

Źródło: Materiały prasowe Europejskiego Towarzystwa Urologicznego

Skip to content