REKLAMA

Informacja o liczbie wykonanych zabiegów prostatektomii

Portal ezdrowie.gov.pl zamieścił zestawienie o liczbie wykonanych prostatektomii w polskich szpitalach.

Zestawienie obejmuje liczbę wykonanych procedur prostatektomii w latach 2019-2020 z podziałem na świadczeniodawców.

Dodatkowo uwzględnione zostały informacje na temat długości hospitalizacji dla każdego z podmiotów i dla całego kraju. Wzięto pod uwagę medianą, średnią, maksymalną i minimalną długość.  

Więcej: https://ezdrowie.gov.pl/

REKLAMA