REKLAMA
MCC, Centrum Medyczne MCC

Daniel Rutkowski nowym prezesem AOTMiT

Udało się wyłonić szefa AOTMiT. Z rąk minister Izabeli Leszczyny odebrał akt powołania. Został nim Daniel Rutkowski, dotychczasowy wiceprezes AOTMiT. Wcześniej był zastępcą dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

Rutkowski to ekonomista, który uczestniczył we wdrażaniu systemu Jednorodnych Grup Pacjentów w Polsce. Od początku kariery zawodowej związany jest z publicznym płatnikiem świadczeń opieki zdrowotnej.

AOTMiT powstała we wrześniu 2005 roku jako jednostka budżetowa podległa ministrowi zdrowia. Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 2009 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji uzyskała status państwowej jednostki organizacyjnej posiadającej osobowość prawną. Zmianie uległa struktura organizacyjna Agencji.

Na czele Agencji stoi prezes i swoje zadania wykonuje przy pomocy wiceprezesa. AOTMiT składa się z 10 komórek organizacyjnych. Zadania AOTMiT to m. in.:

  • Opracowywanie raportów w sprawie oceny świadczeń opieki zdrowotnej;
  • Przygotowywanie analiz weryfikacyjnych Agencji w sprawie oceny leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego;
  • Wydawanie opinii w sprawie projektów programów zdrowotnych ministrów i jednostek samorządu terytorialnego.

Do zadań Agencji należy również wydawanie rekomendacji prezesa w zakresie:

  1. Zakwalifikowania danego świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego wraz z określeniem poziomu lub sposobu jego finansowania;
  2. Niezasadności zakwalifikowania danego świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego;
  3. Usunięcia danego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych;
  4. Zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego;
  5. Objęcia refundacją danego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego;
  6. Niezasadności objęcia refundacją danego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego.

Źródło: Rynek Zdrowia

Skip to content