REKLAMA
MCC, Centrum Medyczne MCC

Chirurgia endoskopowa i robotyczna – najważniejsze zmiany w urologii 2022

W 2022 r. najważniejszym wydarzeniem w polskiej urologii było objęcie refundacją przez Narodowy Fundusz Zdrowia prostatektomii radykalnej z wsparciem robotów chirurgicznych. Dzięki temu obecnie większość zabiegów usunięcia gruczołu krokowego z powodu nowotworu może być wykonana za pomocą systemów robotycznych – da Vinci lub Versius.

Tak podsumowuje miniony rok prof. dr hab. n. med. Tomasz Drewa, FEBU, kierownik Kliniki Urologii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

Zmiana ta przekłada się m.in. na lepsze wyniki leczenia i większy komfort życia pacjentów po operacji. Rozwój chirurgii endoskopowej i robotycznej w urologii to bardzo istotna zmiana jakościowa dla lekarzy, a przede wszystkim dla pacjentów.

Cystoskopia giętka standardem leczenia w Polsce

Sukcesem było także wprowadzenie refundacji cystoskopii giętkiej w lecznictwie ambulatoryjnym. Zabiegali o to były prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego, prof. Piotr Chłosta, i były konsultant krajowy w dziedzinie urologii prof. Artur Antoniewicz. Stosowanie do tej pory sztywnych cystoskopów w celu wizualizacji pęcherza moczowego było bardzo nieprzyjemne dla pacjenta, wręcz bolesne. Dzięki cystoskopii giętkiej procedury endoskopowe stały się bardziej komfortowe dla pacjentów i przebiegają znacznie szybciej.

Poprawiły się także komfort i wyniki pracy lekarzy. W następstwie tej zmiany Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję o uruchomieniu programu „Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów dróg moczowych”, dzięki któremu ośrodki mogły ubiegać się o sfinansowanie kosztu zakupu cystoskopów giętkich. Wiele placówek w Polsce zostało wyposażonych w ten sprzęt.

Wyższa wycena procedur urologicznych

korzystnie wpłynęło także na wycenę większości procedur urologicznych, które przez kilkanaście lat były niedoszacowane. Doceniono m.in. to, że bardzo dużo zabiegów urologicznych wykonuje się także metodami laparoskopii klasycznej i te procedury też zostały lepiej wycenione.

Wciąż niedoszacowana pozostaje wycena prostatektomii robotycznej, jednak pozostaje ona na poziomie, który pozwala szpitalom na wykonanie tej procedury bez istotnych strat.

Ważne zmiany w uroonkologii

W 2022 r. zaszły także ważne zmiany w leczeniu systemowym nowotworów urologicznych. Zaczął funkcjonować program lekowy, dający możliwość stosowania nowoczesnych leków antyandrogenowych, takich jak: enzalutamid, apalutamid i darolutamid w leczeniu pacjentów z rakiem gruczołu krokowego opornym na kastrację, praktycznie w każdym stadium zaawansowania. W 2022 r. ochronę patentową stracił abirateron – nowoczesny lek hamujący syntezę androgenów, stosowany w leczeniu raka gruczołu krokowego. Dzięki temu jego cena spadła, a dostępność zwiększyła się. Obecnie dla pacjentów z rozsianym rakiem prostaty, którzy wymagają kolejnych etapów leczenia jest dostępna od ręki hormonoterapia drugiego rzutu.

Zaszły też zmiany w programie lekowym dla chorych z zaawansowanym rakiem nerki. Istotnie rozwinęło się leczenie systemowe raka pęcherza moczowego. Obecnie obejmuje nie tylko leczenie chemioterapeutyczne, ale też cząsteczkami biologicznie czynnymi, które blokują receptory odpowiedzialne za procesy odpornościowe w chorobie nowotworowej. To kluczowe leki stosowane w terapii chorób nowotworowych, bardzo przydatne w leczeniu raka pęcherza moczowego.

Profilaktyka nowotworów urologicznych

Pod koniec 2022 r., dzięki umowie zawartej między Ministerstwem Zdrowia a Polskim Towarzystwem Urologicznym, udało się uruchomić akcję promującą badanie PSA. Polega ona na wysyłaniu do osób mających Internetowe Konto Pacjenta wiadomości SMS, przypominających o konieczności wykonania badania poziomu swoistego antygenu sterczowego w celu wczesnego wykrycia raka prostaty. Trwa też dyskusja o kształcie programu badań przesiewowych w kierunku nowotworu gruczołu krokowego, które są bardzo popierane przez komisję europejską.

Źródło: Puls Medycyny

Skip to content