REKLAMA
MCC, Centrum Medyczne MCC

1,8 mld zł  na refundację wyrobów medycznych. Zmiany przepisów w toku

Wiceminister Maciej Miłkowski zapowiedział na posiedzeniu sejmowej podkomisji stałej do spraw osób niepełnosprawnych, że w tym roku przewidziana jest refundacja wyrobów medycznych na poziomie ok. 1 mld 825 mln zł. To znacznie więcej niż w roku 2022, kiedy to na ten cel zostało przeznaczone 1,5 mld zł. Jednak w drugiej połowie roku planowane są zmiany przepisów.

W tym roku na refundację wyrobów medycznych na zlecenie NFZ wyda ok. 1 mld 825 mln zł.  Zaopatrzeniu w wyroby ortopedyczne i sprzęt do rehabilitacji poświęcone zostało posiedzenie sejmowej podkomisji stałej do spraw osób niepełnosprawnych w dniu 8 marca.

Zmiany w wyrobach medycznych na zlecenie. MZ podniósł limity

Resort zdrowia poinformował, że w tym roku refundacja wyrobów medycznych na zlecenie kosztować będzie ok. 1 mld 825 mln zł. O planach refundacyjnych, już wprowadzonych zmianach i pracach nad kolejną nowelizacją przepisów mówił 8 marca na posiedzeniu podkomisji stałej do spraw osób niepełnosprawnych wiceminister Maciej Miłkowski. 

Główne pozycje kosztowe stanowią wyroby stomijne, tj. ok. 320 mln zł dla 64 tys. pacjentów. Na początku tego roku nastąpiła w tym zakresie duża zmiana, dlatego przewidziany jest duży wzrost kosztów po tej stronie dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Łącznie w tym roku zmianie uległy 72 pozycje rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Resort podniósł m.in. limity dla wyrobów przeznaczonych dla osób z wadą wzroku czy urządzeń  wspomagających słyszenie, dla pionizatorów, chodzików oraz siedzisk ortopedycznych. Rozszerzył także refundację urządzeń do monitorowania cukrzycy i zmienił przepisy w zakresie refundacji wózków inwalidzkich. Dokonano ich podziału, a kategorie zostały szczegółowo opisane.

Obowiązujący obecnie limit finansowania wózka spacerowego biernego dla dorosłych wynosi do 4 tys. zł, dla dzieci do 3 tys. zł. Podniesiono został natomiast limit finansowania na wózek elektryczny dla dorosłych i dla dzieci do 5 tys. zł. Rurki tracheostomijne mogą być natomiast wymieniane co pół roku. 

Kolejna nowelizacja rozporządzenia w drugiej połowie roku

W bieżącym roku także należy spodziewać się zmiany przepisów.

– Zebraliśmy oczekiwania od poszczególnych grup pacjentów i przekazaliśmy je do oceny Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – zapewnił Maciej Miłkowski. 

Aktualnie toczą się prace nad kolejną nowelizacją. Jeszcze w maju projektowane przepisy powinien trafić pod konsultacje publiczne, a w drugiej połowie roku – wejść w życie. 

Źródło: Rynek Zdrowia

Skip to content