Używamy plików cookies do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki (odwiedź witrynę dostawcy Twojej przeglądarki aby dowiedzieć się jak to robić).
Aktualności

 

 

REKLAMY

 

 

 

 

Jak zapewnić właściwą opiekę osobom przewlekle chorym i niesamodzielnym?
2019-11-08

Budowa systemu opieki długoterminowej, zapewniającego godną starość osobom niesamodzielnym oraz wsparcie opiekującym się nimi rodzinom, jest jednym z najważniejszych zadań, które stoją przed rządem i samorządami lokalnymi w obliczu szybko starzejącego się polskiego społeczeństwa. Jak mu sprostać?

Na to i wiele innych pytań będą starali się odpowiedzieć uczestnicy konferencji  "Opieka długoterminowa w Polsce - dzisiaj i jutro" organizowanej przez Koalicję "Na pomoc niesamodzielnym". Odbędzie się ona w dniach 26-27 listopada w hotelu Novotel Warszawa Centrum  w Warszawie i ma zapoczątkować publiczną debatę nad stanem i przyszłością opieki długoterminowej w Polsce.

- Chcemy, aby była to debata oparta na rekomendacjach kierunków zmian zawartych w raporcie przygotowywanym na zlecenie naszej Koalicji przez zespół ekspertów pod kierunkiem prof. Piotra Błędowskiego ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - podkreśla dr Elżbieta Szwałkiewicz, prezes zarządu Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym”. - Mamy nadzieję, że konferencja przybliży nas do odpowiedzi na szereg ważnych pytań, w tym między innymi: Czy wiemy, kogo dotyczy opieka długoterminowa? Jak powinny rozkładać się obowiązki organizacji i finansowania opieki długoterminowej między rządem a samorządem? Jak zorganizować opiekę domową po powrocie osoby niesamodzielnej ze szpitala? Jak dopasować normy zatrudnienia w opiece długoterminowej do realnych możliwości państwa i społeczeństwa? - wymienia dr Elżbieta Szwałkiewicz.

Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym" od początku swojego istnienia, tj. od 2014 roku, działa na rzecz zainicjowania systemowych zmian w opiece nad osobami niesamodzielnymi oraz rozwoju i profesjonalizacji środowiskowego wsparcia.

- Jesteśmy zdania, że dla ogólnie pojmowanego bezpieczeństwa osób niesamodzielnych i jakości ich życia niezwykle ważne jest, żeby świadczone im usługi pomocowe i opiekuńcze były standaryzowane, koordynowane, nadzorowane i poparte stabilnymi źródłami finansowania. Zależy nam również na tym, aby polskie społeczeństwo przygotować na zapowiadane zmiany demograficzne i uświadomić skalę tych zmian - tłumaczą przedstawiciele Koalicji.

Starzejące się społeczeństwo to prawdziwe wyzwanie dla władz i całego społeczeństwa

Według autorów raportu przygotowywanego na zlecenie Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym", wydłużanie się czasu dalszego trwania życia, które należy uznać za jedno z największych osiągnięć dwudziestowiecznej medycyny, połączone ze znacznym spadkiem liczby urodzeń, spowodowało znaczące zmiany w globalnej demografii.

W Polsce te zmiany będą wyjątkowo dramatyczne, bo polskie społeczeństwo starzeje się
w najszybszym tempie w Europie. Zgodnie z prognozą Głównego Urzędu Statystycznego, w 2035 r. osoby w wieku 65 lat i więcej będą stanowiły 24,5% populacji naszego kraju, a w 2050 roku już 32,7%. To ogromny wzrost, jeśli wziąć pod uwagę, że w 2018 roku osób w wieku 65+ było "tylko" około 18,2%. Jedna trzecia populacji naszego kraju za 30 lat będzie w wieku poprodukcyjnym.

Jednak najistotniejsze z punktu widzenia stanu zdrowia i samodzielności seniorów jest dynamicznie postępujący proces podwójnego starzenia się populacji, czyli szybki wzrost odsetka osób w wieku 80 lat i więcej. W jaki sposób zapewnić im opiekę, która z jednej strony uwzględni oczekiwania zainteresowanych, a z drugiej możliwości państwa?

- Nasz raport zawiera opis doświadczeń czterech krajów europejskich (Czech, Niemiec, Szwecji i Włoch). Między innymi bazując na ich doświadczeniach, przygotowujemy propozycje rozwiązań, na podstawie których można będzie skonstruować nowoczesny, kompleksowy system opieki długoterminowej w Polsce - mówi prof. Piotr Błędowski.

Najwyższy czas na zmiany w opiece długoterminowej

Raport przygotowany przez ekspertów pod kierunkiem prof. Błędowskiego zostanie zaprezentowany podczas dwudniowej konferencji "Opieka długoterminowa w Polsce - dzisiaj i jutro" w Warszawie.

Jej efektem, jak zapewnia dr Elżbieta Szwałkiewicz, prezes zarządu Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym", będzie dokument, który stanie się fundamentem do prowadzenia dalszej debaty nad opieką długoterminową w Polsce.

- Termin konferencji nie jest przypadkowy. Jesteśmy na początku nowej kadencji parlamentu, w trakcie wyłaniania nowego rządu, dla którego opieka długoterminowa już teraz stanowi jedno z największych wyzwań. Nie będzie to jednak wyzwanie jedynie na najbliższe cztery lata. Dlatego zależy nam, aby do dyskusji zaprosić wszystkie reprezentowane w parlamencie siły polityczne, bo to, co zaczniemy tworzyć teraz, trzeba będzie w sposób świadomy rozwijać w kolejnych latach. Nie zdołamy tego zrobić bez praktycznej wiedzy i doświadczenia interesariuszy: świadczeniodawców, profesjonalistów medycznych i socjalnych, płatników, producentów i dystrybutorów sprzętu wspomagającego i wreszcie świadczeniobiorców oraz ich bliskich. Stąd nasza decyzja, aby zapewnić możliwie szeroką reprezentację wszystkich istotnych środowisk na konferencji - podkreśla Tomasz Michałek, dyrektor biura zarządu Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym".

Prezes Elżbieta Szwałkiewicz dodaje: - Liczymy, że nowy parlament w możliwie krótkim czasie umożliwi nam prezentację dokumentu, który powstanie po konferencji. Posłowie i senatorowie powinni bliżej zapoznać się z tą skomplikowaną materią, zanim nadejdzie czas podejmowania decyzji. Naszym wspólnym celem powinna być poprawa sytuacji życiowej ogromnej rzeszy osób przewlekle chorych i niesamodzielnych. Ta poprawa jest warunkowana adekwatnym do kosztów finansowaniem, które umożliwi rozwój rynku usług i podniesie rentowność działalności gospodarczej mającej związek z funkcjonowaniem tej grupy pacjentów i podopiecznych.

Więcej informacji: www.niesamodzielnym.pl