Używamy plików cookies do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki (odwiedź witrynę dostawcy Twojej przeglądarki aby dowiedzieć się jak to robić).
Aktualności

 

 

REKLAMY

 

 

 

 

Kto pracuje w sklepach z wyrobami medycznymi?
2018-08-10

W sklepach medycznych pracują sprzedawcy, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne. Muszą posiadać wiedzę o sprzęcie w jaki są zaopatrywani pacjenci.

Zakres zadań jakie ma osoba pracująca w sklepie medycznym w części nie różni się od tego czym zajmują się sprzedawcy w innych sklepach: otwarcie sklepu, dbanie o porządek, o sprawy fiskalne w postaci raportów kasowych, zestawień sprzedażowych np. ewidencji korekt itp. Dodatkowo to także przygotowanie raportów do systemów rozliczeniowych NFZ. Jednak najważniejszym zajęciem sprzedających jest pomoc pacjentowi w doborze optymalnego wyrobu medycznego - doradzenie, dobór modelu czy rozmiaru. To jest ich podstawowa działalność.

Według europejskich i tym samym polskich wymogów prawnych, sprzedawcy wyrobów medycznych na wolnym rynku nie muszą mieć żadnych specjalistycznych kwalifikacji. Prawo wymaga od nich jedynie zapoznania się z instrukcjami używania sprzedawanych wyrobów medycznych. Odmiennie natomiast wygląda to na regulowanym rynku świadczeń zdrowotnych. W Polsce regulatorem jest płatnik w postaci Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia. W ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej czytamy m.in, że to Prezes NFZ określa warunki do zawarcia umowy ze świadczeniodawcą. Prezes NFZ wydał w 2016 roku zarządzenie, w którym określił wymagane kwalifikacje personelu do wydawania wyrobów medycznych na zlecenie. Zgodnie z tymi wymogami zawsze w sklepie wydającym zaopatrzenie medyczne powinna być obecna osoba z wykształceniem co najmniej średnim, która ukończyła kurs z zakresu towaroznawstwa materiałów medycznych i mająca dwuletni staż pracy w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne. Może to też być osoba, która ukończyła studia wyższe na jednym ze wskazanych kierunków: inżyniera biomedyczna, technik ortopeda, fizjoterapeuta, technik farmaceutyczny, magister farmacji, pielęgniarka lub lekarz. I do tego z co najmniej rocznym ogólnym stażem pracy w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne.
Dzięki tym kryteriom możemy mieć pewność, że usługi w sklepach medycznych są świadczone przez profesjonalistów, ale niestety nie istnieje system kontrolujący ich jakość.
Kontrole przeprowadzane u świadczeniodawców przez pracowników NFZ sprowadzają się do sprawdzenia kompletności wymaganych dokumentów. Sprawdzają oni jedynie czy osoba posiada wykształcenie wymagane zarządzeniem Prezesa NFZ i czy ma odpowiednio długą praktykę - niestety w tym zakresie to absolutna fikcja, gdyż prezes NFZ nie określił zakresu, czasu i sposobu odbycia takich praktyk. Jednym słowem liczy się tylko to, czy ktoś może wykazać się rocznym zatrudnieniem, a nie to jakiej wiedzy nabył w tym czasie. Dodatkowo pracownicy NFZ nie mają żadnej procedury praktycznego sprawdzania kompetencji personelu sklepów w zakresie doboru wyrobów medycznych, w trakcie kontroli. Nie mają też do tego odpowiednich kompetencji, gdyż nie są to osoby z odpowiednim przygotowaniem do doboru wyrobów medycznych do zaopatrzenia indywidualnego.
Dwa lata temu Wydawnictwo Lekarskie PZWL wydało fantastyczną pozycje akademicką w postaci: "Wyroby medyczne do zaopatrzenie indywidualnego", pod redakcją docenta Krzysztofa Gieremka z Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, gdzie kieruje on wydziałem fizjoterapii. Ta książka zlikwidowała lukę, która w tym obszarze występowała.

Izba POLMED ostatnio wystąpiła do Ministra Zdrowia z wnioskiem o włączenie nowej kwalifikacji rynkowej "Zaopatrywanie w wyroby medyczne" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, co ma uzupełnić braki kadrowe w tym ważnym zakresie. Właściwy dobór sprzętu medycznego, odpowiednia "obsługa" pacjenta, to przecież kwestie które wpływają na jego bezpieczeństwo i zdrowie.

Już dziś na rynku pracy są dostępne osoby z wykształceniem średnim, które obecnie nie mają możliwości zdobycia kwalifikacji do pracy w sklepie medycznym. Osoby te, po uzyskaniu kwalifikacji "zaopatrywanie w wyroby medyczne", o którą wnioskujemy, mogłyby znaleźć zatrudnienie w sklepach medycznych. O szczegółach logistycznych Izba POLMED rozmawia z Ministerstwem Zdrowia. Instytucją certyfikującą mógłby być każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji, zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie kwalifikacji. Oczywiście należy złożyć do Ministerstwa Zdrowia stosowny wniosek, który podlega ocenie i wnieść opłatę 10.000 zł. Jeżeli ocena jest pozytywna, to minister nadaje uprawnienie do certyfikowania określonej kwalifikacji w drodze decyzji administracyjnej.

Należy pamiętać, że wyrobem medycznym są również środki absorpcyjne oraz worki do zbiórki moczu dla osób z NTM i o ich wydaniu i sprzedaży decyduje pojedynczy pracownik sklepu medycznego.

Źródło: www.politykazdrowotna.com